VÝSLEDKY‎ > ‎

Výsledkový servis

Následující informace se týkají poskytování výsledkové servisu, který zajišťuje spol. Aiteq Reloaded, s.r.o. a jsou společné pro Rallye Praha Revival a Rallye Berounka Revival s tím, že ne všechna data mohou být dostupná pro obě soutěže (např. v RBR není vyhlášená kategorie Legendy nebo nejsou aplikovány některé typy kontrol).

Výsledky budou zveřejňované současně v papírové podobě a online na adrese revival.just-rally.com/vysledky. Jednotlivé tabulky budou prezentované jako online web stránka + PDF ke stažení. Každá stránka obsahující data se automaticky aktualizuje cca každých 5 minut. Online verze se obnovuje automaticky, PDF je samozřejmě nutné stáhnout znovu.

Typy zveřejňovaných výsledků

Průběžné výsledky

Vydávané v průběhu a po skončení etapy během zpracování dat (s výjimkou nedělní etapy). Nemusí zahnovat všechny posádky nebo všechny kontroly a měření v etapě.

Etapové výsledky

Vydané po skončení zpracování dat za etapu (pátek večer, sobota večer - nevydávají se za nedělní etapu). Zahrnují všechny posádky pokračující do další etapy a všechny kontroly a měření v etapě. Etapové výsledky budou podkladem pro výpočet předpokládaných startovních časů do následující etapy, které budou uveřejněny následně.

Předběžné konečné výsledky

Vydané cca hodinu po dojezdu poslední posádky do cíle soutěže (závislé na dostupnosti dat z měření a kontrol).

Oficiální konečné výsledky

Vydané po zpracování všech reklamací předběžných výsledků; podklad pro vyhlášení vítězů.

Tabulky

Výsledky podle startovních čísel

Zahrnují všechny posádky, včetně odstoupených nebo s nekompletními daty; slouží především pro kontrolu úplnosti.

Celkové pořadí

Všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů bez ohledu na třídy.

Pořadí ve třídách

Všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů v jednotlivých třídách.

Legendy

Všechny pokračující posádky kategorie Legendy s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů.

Výsledky v SS

Časy z jednotlivých SS; vydané po zpracování časů z dané SS; informativního charakteru, nejsou subjektem možných reklamací.

Položky tabulek (sloupce)

POS Umístění posádky v daném kontextu (celkově, ve třídě, v SS). Celkově a ve třídách je vždy pořadí jednoznačně určeno - na každém místě může být umístěna pouze jedna posádka. V SS při stejném čase může být více posádek na jedné pozici.
SN Startovní číslo
CREW Posádka uváděná ve formátu "<příjmení jezdce> - <příjmení spolujezdce>", případně celá jména
CAR Model soutěžního auta
C, CLASS Třída

TOTAL Celkový počet bodů.
1st ❮ Celková ztráta na prvního v daném kontextu (SS, etapa, soutěž).
❮❮ Ztráta na předchozí posádku.
 DNF Did not finish - posádka etapu nebo soutěž nedokončila. Tyto posádky jsou pouze ve výsledkové listině podle startovních čísel a neodpovídá součet TOTAL jednotlivým položkám, protože reflektuje přidělení náhradního bodového zisku v etapě.
 DSQ Diskvalifikace. Diskvalifikované posádky nejsou uvedené v žádné výsledkové listině, pouze v seznamu diskvalifikovaných.
 missing data Seznam posádek (startovních čísel), která nejsou uvedena v daném přehledu z důvodu nekompletnosti dat. Uvedení zde není důvod k reklamaci, protože sčítání těchto posádek stále probíhá. Seznam bude umístěn vždy v horní části tabulky.

SS Show Section - měřený úsek
TC Time Control - časová kontrola
PC Passage Control - průjezdní kontrola (razítko)
RC Radar Control - měření okamžité rychlosti radarem
DC Distance Control - kontrola průměrné rychlosti (tajná - na předem neznámém úseku trati)
QT Quality Test - kontrola stálosti výkonu
TRC Traffic Rules Control - kontrola dodržování dopravních předpisů (semafory, stopky, předjíždění, apod.)
 Y Trestné body za modelový rok soutěžního auta
 XTR Extra penalizace udělené z rozhodnutí vedení soutěže.


Náhradní výsledky

V některých situacích je potřeba přidělit soutěžícím posádkám náhradní čas nebo body. Jedná se o následující případy.

Nejhorší čas v SS

Show Sections nejsou povinné. V případě rozhodnutí posádky, že SS nepojede, bude této přidělen čas aktivního účastníka v dané třídě, který dosáhl nejhoršího regulerního času. Tento čas není přidělován automaticky, ale pro každou SS a třídu vybírán manuálně sportovním komisařem nebo ředitelem soutěže, abychom eliminovali případy, kdy je nejhorší čas způsobený např. odjetím více kol, apod. Stejný čas bude přidělen i posádkám, které SS nedokončí.

Férový čas v SS

Každá posádka, která do SS dobrovolně odstartuje a dojede do cíle bude mít garantovaný nejhorší čas rovný dvojnásobku vítězného času v dané třídě. Toto pravidlo řeší ztráty způsobené výměnou pneumatiky, výpadkem motoru apod. během SS. Přidělení férového času opět podléhá schválení sportovním komisařem nebo ředitelem závodu.

Nejhorší etapový výsledek

Posádky, které odstoupí v páteční nebo sobotní etapě a splní výše uvedené podmínky startu do další etapy, budou mít přidělený náhradní bodový zisk za celou etapu ve výši nejhoršího bodového výsledku v dané třídě. Výsledky jednotlivých kontrol a měření budou uvedeny pouze v průběžných a etapových výsledcích podle startovních čísel.
Comments