Zvláštní ustanovení

Zvláštní ustanovení mototuristické akce Rallye Berounka Revival


Program podniku

Sobota 27.10.2018

07,00 – 8,20hod přejímky Učiliště Radotín

08,30hod rozprava

09,00hod start 1. vozu do I.etapy

10,30hod SS 01 Barracks I.

11,32hod SS 02 Quarry I.

12,04hod SS 03 Kart I.

oběd

14,00hod SS 04 Quarry II.

14,47hod SS 05 Kart II.

16,10hod SS 06 Barracks II.

17,32hod TC Stará Živohošt

 Neděle 28.10.2018

09,30hod start III. Etapy

10,03hod SS 07 Rallycross I.

12,10hod SS 06 Rallycross II. Opačně

 13,40hod Cíl, UP Učiliště Radotín


Organizační výbor, sekretariáty, činovníci

Předseda organizačního výboru a organizační tajemník Petr Kotek

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Hlavní časoměřič - Ladislav Just 

Styk se soutěžícími - Holická Bára

Hospodář závodu – Holická Bára

Tiskové středisko – Klíma Tomáš

 

Oficiální vývěska soutěže

1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. Restaurace

hotelu.

2. Oficiální stránky www.edda.cz


Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je pořádána jako klubová akce UAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím závodu

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku

z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

Trať

Většinou silnice III. třídy a místní komunikace, 1% šotolinové cesty

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín.

  I.Etapa směr Písek

  II.Etapa směr Písek, přehrada Slapy

  III.Etapa směr Sedlčany, Radotín

   

  Délka tratě - Sobota 320kmneděle 125 km


2. Na trati je několik tzn. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové kontroly, osádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Tyto úseky nejsou povinné. SS 01,06 70% asfalt 30% penetrace, štěrk, SS 02,04 75% asfalt, štěrk 25%. SS 03,05 100% asfalt. SS 07,08 30% asfalt, 70% šotolina. Start do SS je pět minut po TC A! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení kužele na trati je penalizace 10PP. Měří se čas a převede se na body – 1s = 1b. Kdo nepojede, dostane čas posledního, dojetého bez komplikací ve třídě.

3. PC Průjezdní kontrola – PC tajná, většinou je spojená s RC

Nezaznamenaná PC = 100 trestných bodů

 4. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude většinou spojena s PC

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- rychlost nad povolený limit - každý km = 10 trestných bodů


5. RTC Kontrola doržování dopravních předpisů -

 • Nezastavení na dopravní značce STOP 200PP

 • Předjetí stojící kolony 300PP

 • Projetí křižovatky, žel.přejezdu na červenou 500PP


6. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS.

               - Bude označena jako A a B např. TC 4A, TC 4B

               - Prostor TC je 1m před a 1m za cedulí TC

               - Předčasný příjezd do TC 100 trestných bodů

               - Pozdní příjezd do TC 1min= 10trestných bodů, max. 100bod


Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1986, 1990.

2.Třídy A1- 1150, A1-1600, A1-2000, A1+2000, A2-1150, A2-1600, A2-2000, A2+2000

Třída 9 – pro vozy 86-90 - do 1600ccm, třída 10 nad 1600ccm. Pro tyto dvě třídy je penalizace 250PP.

V případě účasti pěti vozů bude vypsán Trabant Cup, v případě menšího počtu pouze vítěz

 • Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR. 

 Trestné body TB = PP penalty points

 3.Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v technických řádech na www.edda.cz/mscrdovrchu/


Přihlášky

 1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz, je „vyprodáno“


Vklad

 1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 300 Kč.


Odpovědnost a pojištění

1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.


Administrativní přejímka

   1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě  Radotín


Technická přejímka

  1. Není vypsána, neorganizuje se.


Klasifikace, výsledky

1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech TC, SS, PC, RC, TRC .

2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.Petr Kotek                                                        Eduard Patera

  Předseda org.výboru                                         ředitel soutěže


Comments