Zvláštní ustanovení

přidáno: 18. 4. 2017 5:44, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 23. 10. 2017 1:46 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

Zvláštní ustanovení mototuristické akce

Rallye Berounka revival

Program podniku

Sobota 21.10.2017

07,00 – 8,20hod přejímky Učiliště Radotín

08,30hod rozprava

09,00hod start 1. vozu do I.etapy

10,30hod SS 01 Lom I.

11,30hod SS 02 Letiště I.

12,30hod SS 03 Motokáry I.

oběd

14,19hod SS 04 Letiště II.

15,27hod SS 05 Motokáry II.

16,33hod SS 06 Lom II.

17,31hod ČK Stará Živohošt

 Neděle 22.10.2017

09,30hod start III. Etapy

10,03hod SS 07 Rallycross I.

12,05hod SS 06 Rallycross II. Opačně

 13,40hod Cíl, UP Učiliště Radotín Organizační výbor,sekretariáty,činovníci

Předseda organizačního výboru a organizační tajemník Petr Kotek

1.Činovníci –

Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Styk se soutěžícími - Holická Bára

Hospodář závodu – Patera David

Tiskové středisko – Klíma Tomáš

RZS,Hlavní lékař - Transhospital Řevnice p. Bulíček

 

 Oficiální vývěska soutěže

1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. Restaurace

hotelu.

2. Oficiální stránky www.edda.cz Všeobecná ustanovení

1. Soutěž je pořádána jako klubová akce UAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím závodu

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku

z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

 

 Trať

Většinou silnice III. třídy a místní komunikace

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín.

  I.Etapa směr Písek

  II.Etapa směr Písek, přehrada Slapy

  III.Etapa směr Sedlčany, Radotín

   

  Délka tratě - Sobota 350kmneděle 123 km


2. Na trati je několik tzn. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové kontroly, osádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Tyto úseky nejsou povinné.

SS 01,06 90% šotolina 10% asfalt, SS 02,04 95% asfalt, beton 5%. SS 03,05 100% asfalt. SS 07,08 30% asfalt, 70% šotolina. Start do SS je pět minut po ČK! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení kužele na trati je penalizace 10PP. Měří se čas a převede se na body – 1s = 1b. Kdo nepojede, dostane čas posledního, dojetého bez komplikací ve třídě.

 

3. PC Průjezdní kontrola –

a. Samoobslužná, zapsání odpovědi do jízdního výkazu

b. PC tajná, většinou je spojená s RC

Nezaznamenaná PK = 100 trestných bodů

 4. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude většinou spojena s PC

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- rychlost nad limit - každý km = 10 trestných bodů5. TRC Kontrola doržování dopravních předpisů -

 • Nezastavení na dopravní značce STOP 200PP

 • Přejetí plné čáry 100PP

 • Předjetí stojící kolony 300PP

 • Projetí křižovatky, žel.přejezdu na červenou 500PP 

6. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS.

               - Bude označena jako A a B např. ČK 4A, ČK 4B

               - Prostor ČK je 1m před a 1m za cedulí ČK

               - Předčasný příjezd do ČK 100 trestných bodů

               - Pozdní příjezd do ČK 1min= 10trestných bodů, max. 100bodPřijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1986, 1990.

2.Třídy A1- 1150, A1-1600, A1-2000, A1+2000, A2-1150, A2-1600, A2-2000, A2+2000

Třída 9 – pro vozy 86-90 - do 1600ccm, třída 10 nad 1600ccm. Pro tyto dvě třídy je penalizace 200PP.

V případě účasti pěti vozů bude vypsán Trabant Cup.

 • Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR. 

  Ve voze je zakázáno jakékoliv zařízení, které by mohlo detektovat   měření vozu radarem pořadatelů!!! V případě zjištění bude      přiděleno 300 PP!!

 Trestné body TB = PP penalty points

 3.Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v technických řádech na www.edda.cz/mscrdovrchu/

  Přihlášky

 1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz, je „vyprodáno“

  Vklad

 1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 300 Kč.

Odpovědnost a pojištění

1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.

Administrativní přejímka

   1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě  Radotín

Technická přejímka

  1. Není vypsána, neorganizuje se.

Klasifikace,výsledky,

    1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech TC, SS, PC, RC, RTC .

2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.Petr Kotek                                                        Eduard Patera

  Předseda org.výboru                                         ředitel soutěže


Comments