Zvláštní ustanovení Rallye Berounka Revival 2016

přidáno: 14. 10. 2016 5:40, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 24. 4. 2017 3:40 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

Zvláštní ustanovení mototuristické akce

Rallye Berounka revival


Memoriál Miroslava Čáslavky


           Program podniku

Sobota 29.10.2016 07,00 – 8,20hod přejímky Učiliště Radotín

08,30hod rozprava

09,00hod start 1. vozu do I.etapy

10,25hod SS 01 Kasárna I.

11,24hod SS 02 Lom I.

12,01hod SS 03 Motokáry I.

oběd

14,05hod SS 04 Lom II.

15,07hod SS 05 Motokáry II.

16,17hod SS 06 Kasárna II.

17,30hod ČK Stará Živohošt


Neděle 30.10.2016 09,30hod start III. Etapy

10,04hod SS 07 Rallycross I.

12,10hod SS 06 Rallycross II. Opačně

Cíl, UP Učiliště Radotín             Organizační výbor,sekretariáty,činovníci


Předseda organizačního výboru a organizační tajemník Petr Kotek

1.Činovníci – Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Styk se soutěžícími - Holická Bára

Hospodář závodu – Patera David

Tiskové středisko – Klíma Tomáš

RZS,Hlavní lékař - Transhospital Řevnice p. Bulíček


             Oficiální vývěska soutěže


1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky,jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli,která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. Restaurace

hotelu.

2. Oficiální stránky www.edda.cz


           Všeobecná ustanovení


1. Soutěž je pořádána jako klubová akce UAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím závodu

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku

z důvodu vyšší moci,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.


               Trať

   Většinou silnice III. třídy a místní komunikace

1.Start a cíl se nachází v učilišti Radotín / směr cementárna/.

I.Etapa směr Písek

II.Etapa směr Strakonicko, přehrada Slapy

III.Etapa směr Sedlčany, Radotín            2. Délka tratě - Sobota 311 km

  •                         - Neděle 114 km


           3. Na trati je několik tzn. Show section -tento úsek je na uzavřené trati, mimo časové

kontroly, osádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Tyto úseky nejsou povinné. SS 03,05 kvalitní asfalt. SS 01,02,04,06 65% asfalt, beton 35% šotolina. SS 07,08 30% asfalt, 70% šotolina. Start do SS je pět minut po ČK! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení

kužele na trati je penalizace 10PP. Měří se čas a převede se na body – 1s = 1b. Kdo nepojede, dostane čas posledního, dojetého bez komplikací ve třídě.

4. PC Průjezdní kontrola – a. Samoobslužná, zapsání odpovědi do jízdního výkazu

b. PK tajná, většinou je spojená s RK ,

Nezaznamenaná PK = 100 trestných bodů

5. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude

většinou spojena s PK

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- nad limit + tolerance - každý km = 10 trestných bodů,


6. TRC – kontrola dodržování dopravních předpisů - je tajná!

Příjezd do 15s dříve – 10PP

Příjezd více jak o 15s dříve – 100PP

            7. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS.

                - Bude označena jako A a B např. ČK 4A, ČK 4B

                - Prostor ČK je 1m před a 1m za cedulí ČK

                - Předčasný příjezd do ČK 100 trestných bodů

                - Pozdní příjezd do ČK 1min= 10trestných bodů, max. 100bodů         Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1985 / novější s penalizací/. Do 87 120PP, novější pouze výjimečně s penalizací 150PP.

2.Třídy A1- 1150, A1-1600, A1-2000, A1+2000, A2-1150, A2-1600, A2-2000, A2+2000

Třída 9 – pro vozy s penalizací

V případě účasti pěti vozů bude vypsán Trabant Cup.

  • Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR.


  1. Ve voze je zakázáno jakékoliv zařízení, které by mohlo detektovat měření vozu radarem pořadatelů!!! V případě zjištění bude přiděleno 300 PP!!!

  2. Trestné body TB = PP penalty points

3.Soutěžící nahlásí sám třídu, technická přejímka se neorganizuje, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v technických řádech na www.edda.cz/mscrdovrchu/


          Přihlášky

            1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz, je „vyprodáno“


Vklad

1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 000 Kč.


    Odpovědnost a pojištění


1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá

veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a jezdec je plně odpovědný za své pojištění.


      Administrativní přejímka


     1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném

dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě Radotín


Technická přejímka


1. Není vypsána, neorganizuje se.


Klasifikace,výsledky,


  1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího součtu bodů dosažených v součtu všech TC, SS, PC, RC, TRc.                                     2. Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů    30min po skončení soutěže.
                        Petr Kotek                                                                                                    Eduard Patera

             Předseda org.výboru                                                                                               ředitel soutěže


ĉ
Applications (system account),
14. 10. 2016 5:40
Comments