Kontrola rychlosti

Jak jste si jistě všimli v ZU, zpřísnil se bodový příděl za překročení maximální povolené rychlosti na měřených úsecích tím, že se penalizuje za každý km/h nad zákonný limit (dříve to bylo nad toleranci). Kromě měření okamžité rychlosti budou tajné úseky s měřením průměrné rychlosti (Distance Control). Protože často docházelo k situaci, že body z radarových kontrol posádku vyřadily z boje o rozumné umístění a další tato měření v soutěži ztrácela svůj smysl, rozhodli jsme se, že bude navíc nastaven kumulativní limit pro všechny radarové kontroly (součet všech bodů nasbíraných na radarech). Po překročení tohoto limitu bude posádka okamžitě po zjištění diskvalifikována systémem a nebude uváděna v žádných výsledkových listinách, včetně časů z SS.

Motivací je samozřejmě snaha o důsledné dodržování dopravních předpisů, které je absolutně nezbytné pro konání této akce. V případě porušování předpisů může být organizace budoucích ročníků vážně zkomplikována, ne-li znemožněna. Ve vlastním zájmu proto dodržujte dopravní předpisy, maximální povolenou rychlost zvlášť. Děkujeme i za ostatní.
Comments