Hlášení odstoupení

V zájmu včasného vydávání korektních výsledkových listin vás prosíme o důsledné hlášení vašeho odstoupení a informace, zda budete pokračovat v další etapě.

Odstoupení hlašte jedním z následujících způsobů:
- sms na 603 803 181
- osobně na pracovišti výsledkového servisu
Uveďte číslo posádky, poslední časovou kontrolu nebo show section, zda budete pokračovat v následující etapě a případně důvod odstoupení.

Mějte na paměti, že pokud nenahlásíte odstoupení s informací, že budete do další etapy znovu startovat, bude v systému zaznamenáno, že jste odstoupili do konce soutěže a vaše posádka nebude zobrazována na žádné výsledkové listině (pouze v seznamu odstoupených). To platí pro všechny posádky, od kterých do výsledkového servisu nebude doručen jízdní výkaz nebo posádka do etapy neodstartuje.
Z nekompletních jízdních výkazů (a v případě absence informace o odstoupení) budou do systému zaneseny trestné body za každou chybějící časovou a průjezdní kontrolu a bude se předpokládat, že posádka pokračuje. Takto získaný bodový zisk je téměř vždy výrazně vyšší než v případě přidělení náhradního počtu bodů. Proto ve vlastním zájmu své odstoupení regulerně nahlašte.

Každá posádka, která během etapy odstoupí, má právo na start do následující etapy pouze za splnění dvou podmínek:
- nahlásí odstoupení s žádostí o start do další etapy;
- nenasbírala na radarových kontrolách v etapě tolik bodů, že by po odstoupení a přidělení náhradních bodů způsobilo její posun na lepší umístění ve své třídě nebo celkově.
Comments