ÚVOD‎ > ‎

Záznam bez nadpisu

přidáno: 15. 11. 2017 6:53, autor: Eduard Patera   [ aktualizováno 18. 12. 2017 0:59 ]

Technické předpisy pro Revivaly

Klasifikace, definice a základní pravidla


Revivalů se mohou zúčastnit čtyřkolová dvoustopá vozidla poháněná spalovacím motorem rozdělená do následujících skupin a tříd:


Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3

A1 – 1150 = třída 1

A2 – 1150 = třída 5

A1 – 1600 = třída 2

A2 – 1600 = třída 6

A1 – 2000 = třída 3

A2 – 2000 = třída 7

A1 + 2000 = třída 4

A2 + 2000 = třída 8

B,A, N – 1600 = třída 9

B,A, N + 1600 = třída 10


Skupina – historické vozy H (třídy 1-8)

Definice – Historické vozy sériové, i upravené pro závody. Lze použít jakýkoli typ a model, jehož sériová výroba (min 100ks za rok) začala nejpozději do 31.12.1985, a není podstatné zda byl kdy homologován ke sportovnímu použití. Pokud jsou na vozidle provedeny úpravy vycházející z homologace /A2,B/, musí to být homologace maximálně pro rok 1985 (úpravy vycházející z homologace pro rok 1986 a mladší jsou zakázány).


Koeficient u přeplňovaných motorů činí 1,4 násobek původního objemu motoru (pro třídy 1-8).

U motorů rotačních - WANKEL je koeficient 1,3. V případě přeplňování rotačního motoru se použije koeficient 2,0.

Koeficient u třídy 9,10 je 1.7!


Vozy Diesel s pohonem jedné nápravy jedou bez koeficientu, to znamená ve třídě odpovídající skutečnému objemu motoru.


 

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

 

Pro všechny třídy je doporučen hasící přístroj s náplní min. 1kg, musí být v dosahu jezdce


TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA – třída 5 - 8

4. Historické automobily

Typ vozidla a model vozidla, jehož výroba / minimálně 100ks ročně/ začala nejpozději 31.12. 1985 ( toto musí soutěžící doložit), a není podstatné, zda byl kdy homologován ke sportovnímu použití. Veškeré základní díly použité na vozidle (karoserie, blok a hlava motoru, obal převodovky, nápravy) musí pocházet z vozidla, které odpovídá výše uvedeným kritériím.


4.1 KAROSERIE

- Původní, daného typu, nezáleží na roku výroby, ale modelového roku max. 1985!

- Nelze montovat žádné díly karoserie z novějších modifikací vozu /po roce 1985/ kromě rozšířených blatníků.

- Rozšíření blatníků a prahů může být provedeno jen podle dobové tvaru (jde o vzhled rozšíření, ne o zcela přesné rozměry - šířku úpravy lze přizpůsobit danému vozidlu), nebo tím způsobem, že bude rozšířen jen lem blatníku v okruhu max. 80mm od původního výřezu pro kolo, a ostatní část blatníku si zachová původní tvar. Kromě stávajících možností rozšíření blatníků, je ještě možnost třetí, a to použití širších blatníků z novější verze téhož modelu. To znamená, že mohou být použity širší blatníky z novějšího provedení stejného typu, a stejného modelu vozidla, např. na VW Golf II GTI mohou být použity blatníky z modelu Golf II Rallye, na Lancii HF z modelu Integrale, na BMW E30 z modelu M3 atd. V žádném případě se to nevztahuje na blatníky z jiných modelů, případně jiných generací vozidla.

- Plechové blatníky,( případně zadní boky) mohou být nahrazeny laminátovými

- Přední sklo musí být sériové.

- Je možno přidat dobové okrasné a aerodynamické prvky a spoilery s podmínkou, že nebudou mít ostré hrany, jejich materiál je libovolný.

- Vozy homologované ve skupině B musí kompletně odpovídat homologaci, která musí být k nahlédnutí, s vyjímkami povolenými pro stavbu repliky .


- Skelet vozu sériový, nesmí se pozměňovat, upravovat ani odlehčovat. Může být vyztužen, nebo zesílen, je možné udělat technologické otvory, např. pro průchod potrubí, nádrž a pod., je povoleno odstranění nepotřebných držáků sedaček, pásů, palubní desky, čalounění a sloupku řízení. Protikorozní a odhlučňovací materiály mohou být odstraněny.

Skeletem se rozumí všechny k sobě svařené, a vzájemně nedemontovatelné části karoserie, s vyjímkou předních a zadních blatníků, případně zadních boků.

- kapoty a 5. dveře mohou být odlehčeny, nebo vyměněny za laminátové, avšak původního tvaru, a bezpečně upevněny

- světla a lampy musí být namontována původní. Původním se rozumí světla stejného vnějšího vzhledu, jako původní, držáky libovolné. U vozidel s vyklápěcími světlomety musí být navíc zachován i původní vrchní kryt.

- dveře musí být původní, neodlehčené otvírací zvenčí i zevnitř, vnitřní mechanické díly možno odstranit včetně všech demontovatelných držáků. V případě montáže dobového rozšíření, je možno dveře vzhledově upravit, nikoli však odlehčit.

- výměna skel za makrolonová je povolena . Okna mohou, ale nemusí být otevírací. V každém případě však musí být dodrženy původní tvary a rozměry oken.

- nárazníky- původního tvaru, mohou být laminátové. Jejich demontáž je možná jen v případě, že netvoří součást karoserie (např. velkoplošné plastové)

- demontáže různých krytů, plastových podběhů atd. povolena


4.2 INTERIÉR

- možno odstranit veškeré sedačky, plata, čalounění stropu, boků, kufru, podlahy atd.

- armatura přístrojové desky je libovolná, dobového vzhledu

- čalounění dveří, nebo částí interiéru může být odstraněno. Dveře a zadní boky musí být zakryté libovolným materiálem .

- topení a jeho ovládání je možno odstranit

- v dosahu jezdce sedícího za volantem nesmí být žádné ostré hrany


Je zakázáno používat jakoukoli principem nedobovou elektroniku (sdružené programovatelné palubní přístroje, telemetrie, kontrola trakce, apod.).


4.3 PODVOZEK

- Původní typ a systém náprav (McPerson, vlečené rameno, tuhá náprava) musí být zachován, stejně tak jako původní typ pružin.

- tlumiče a uložení libovolné, uložení ramen libovolné, řízení libovolné, odstranění, nebo přidání posilovače je možné.

- přední ramena je možno použít trubková, s uložením unibal, ale jejich počet, princip funkce a systém uložení musí být zachován

-zadní ramena sériová, úprava pro uložení unibal, případně pro montáž jiných tlumičů, či brzdičů povolena.

- Nápravnice původní, může být zesílena, nebo vyztužena, je povoleno pozměnit upevňovací body ramen pro montáž trubkových ramen a unibalů. Vždy však musí být původní nápravnice bez problémů rozpoznatelná.

- stabilizátory, jejich počet i jejich umístění libovolné

- těhlice sériové, je možno je upravit pro montáž uložení unibal, případě pro montáž jiného brzdiče

- náboje libovolné


4.4 KOLA

- Kola jsou libovolná, disky pokud možno dobového vzhledu, kola nesmí přesahovat obrys karoserie s tolerancí 1cm v horní polovině kola, podložky povoleny


4.5 MOTOR

- blok, hlava původní a na původním místě. Vše ostatní libovolné. Povolen libovolný přiznaný objem, za podmínky, že bude použit původní sériový blok. Vozidlo bude zařazeno do objemové třídy podle skutečného aktuálního obsahu!

- karburátor- libovolný, typ (nikoli konkrétní kus) prokazatelně vyráběný před r.1985, turbo libovolné bez měnitelné geometrie lopatek.

- mechanické vstřikování paliva (vyráběné do r 1985) může být použito na jakýkoli motor.

- elektronické vstřikování pouze u vozidel s ním v té době vyráběných, nebo homologovaných, vstřikování musí zůstat původního systému (KE-Jetronic, vstřikování s elektricky ovládanými vstřikovači) a využívat původního svazku, jen původně použitých čidel a snímačů (typ snímačů je libovolný), a musí mít stejný počet vstřikovačů. Řídící jednotka je libovolná, stejně tak jako vstřikovače. Pokud je použita jiná jednotka musí být pomocí redukce připojena, původní kabeláže. Není povoleno přidávat žádné další snímače a čidla. Řídící jednotka musí pracovat jen s původním principem snímámí otáček, systém není možno měnit ani nahradit jiným.

- není možné montovat přeplňování u vozidel, která s ním nebyla někdy homologována, či sériově vyráběna. Odstranění turba povoleno.

- chladiče, jejich typ, počet, umístění a držáky libovolné, chladičová stěna může být upravena vzledem ke konkrétnímu tvaru a umístění chladiče.

- zapalování libovolné dobové, pokud měl původní vůz rozdělovač, musí zůstat zachovaný a funkční.

-Výfukové potrubí je libovolné vč. svodů.

Tlumič hluku musí být namontován v zadní třetině délky výfukového potrubí, a musí splňovat minimálně tyto požadavky: průměr tlumiče musí být minimálně dvojnásobek průměru trubky, která jím prochází, a jeho délka musí být minimálně šestinásobek průměru trubky která jím prochází. Pokud bude mít tlumič oválný průřez, musí obvod jeho pláště být šestinásobkem průměru trubky která jím prochází. Vnitřní trubka musí mít minimálně 20 děr minimálního průměru 4mm na každých 50mm její délky, a prostor mezi touto trubkou a vnějším pláštěm musí být vyplněn vhodným tlumícím materiálem. Pokud je použit sériový tlumič hluku, musí být jeho minimální vnější rozměry, v souladu s tímto předpisem. Vyústění libovolné, avšak nesmí překročit více jak 5 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci systém. Maximální hlučnost 103+ - 2db tolerance měření. Na jeden závod v sezóně platí výjimka na tlumič výfuku.4.6 PŘEVODOVKA

- Obal převodovky sériový, původní počet převodových stupňů, vše ostatní uvnitř převodovky libovolné

- je zakázána úprava na pohon 4x4, a naopak, jakož i změna poháněné nápravy.

- systém řazení (táhla, lana) je nutné zachovat, sekvenční řazení je povoleno jen u vozidel s ním v té době homologovaných

-diferenciál libovolný


4.7 BRZDY

Libovolného provedení, dvouokruhové na všechna 4 kolabrzdiče maximálně se čtyřmi pístky.

Brzdové potrubí, brzdové válce, posilovače, či regulátory tlaku jsou libovolné, kotouče musí být z kovového materiálu.


- OFICIÁLNÍ DOBOVÁ HOMOLOGACE FIA, JE NADŘAZENA TĚMTO ŘÁDŮM, A VOZIDLA BUDOU POSUZOVÁNA PODLE NÍ! Lze vycházet pouze z homologací vydaných nejpozději pro sezónu 1985!

U slavných, či historicky významných jezdců, případně u automobilů mimořádné historické, či sportovní hodnoty nestartujících v celém seriálu, může promotér povolit jejich start, i když ne zcela splňují technické předpisy pro náš seriál.


Vyjímky pro jednotlivá vozidla:


Vozy ŠKODA:

Je možná libovolná kombinace mechanických dílů a karoserií typových řad Škoda 1000 - Škoda 136 Rapid, a použití kompletních bodykitů Š-130RS a Š-130LR.

Do těchto vozidel je navíc povolena montáž motoru Škoda Favorit, nebo Felicia OHV a pětistupňové podélně uložené převodovky Škoda (r.v. auta se pak bude určovat podle motoru). Při montáž pětistupňové převodovky je povolena úprava skeletu tak, aby ji bylo možné namontovat.

Montáž motorů řady Š 720 a Š760 není u vozů Škoda 1000-130LR možná.

Vozy Š-130LR mohou startovat i s přední kapotou s otvorem pro odvod vzduchu, tak jak byla připravena pro pozdější homologaci „S“


Vozy VW Golf II:

Je povoleno použití dveří s jedním velkým oknem z novějšího modelu, s tím že původní mezisloupek bude vyznačen proužkem plastu, či lepící pásky.


Vozy VAZ:

Je možná libovolná kombinace mechanických dílů a karoserií typových řad VAZ 2101- 2105, a montáž pětistupňové převodovky z vozů VAZ, nebo Fiat 125 až 132. Vozy 2105 mohou startovat v úpravě podle homologace 1986.


Vozy DACIA:

Je možná montáž odpovídajících motorů Renault (litinový blok B14) s hlavou Alpine, nebo Gordini a pětistupňové převodovky Renault, používané v typech R-15 až R-25.


Vozy WARTBURG + TRABANT:

Je možná montáž původních čtyřtaktních motorů VW, které byly do těchto vozidel montovány od roku 87 (bez elektronického vstřikování paliva), a k tomu odpovídající pětistupňové převodovky VW s řazením táhly.


Vozy Trabant:
Je možné použít novější model vozu ve kterém je již použit čtyřtaktní motor VW a náprava Mc Person. Dále je možno doplnit originál dobovou pětistupňovou převodovkou VW. Pokud je použit tento nový model vozu, musí být maska, zadní světla a plastové nárazníky, nahrazeny původními, montovanými na vůz do roku 1985. Nárazníky je možné i jen odstranit, a startovat bez nich. Nesmí být použito elektronické vstřikování paliva.Vozy ZASTAVA:

Je možná montáž původních italských dílů i motorů Fiat 128, ve spojení s pětistupňovou převodovkou Fiat Ritmo - Regata


Vozy OLTCIT:

Je možná montáž původního motoru a pětistupňové převodovky Citroen GSA


Vozy FIAT 125p:

Je možná montáž původních motorů FIAT 2xOHC typu 125.B-000, a pětistupňové převodovky Fiat 125 až 132


Vozy MOSKVIČ:

Je možná montáž libovolné podélně uložené pětistupňové převodovky.PŘED STAVBOU HISTORICKÉHO SPECIÁLU PRO NÁŠ SERIÁL KONTAKTUJTE TECHNICKÉHO KOMISAŘE! PŘEDEJDETE TAK ZBYTEČNÝM NEDOROZUMĚNÍM.


4.9 Úpravy povolené pro třídy 1-4

V těchto třídách mohou startovat pouze sériové vozy modelového roku maximálně 1985 s těmito úpravami:

- odstranění, nebo výměna filtru sání
- neoriginální výfukové potrubí od svodů dále, ale s tlumičem hluku
- libovolné tlumiče pérování
- demontáž zadních sedaček - nezbytná úprava částí čalounění při montáži rámu
- montáž sportovních sedaček a pásů - demontáž plata za sedačkami
- výměna volantu za jiný
- možnost montáže přídavných dobových spoilerů
- nahrazení původního již nevyráběného mechanického dílu jiným, shodných vlastností

VŠECHNY OSTATNÍ DÍLY MUSÍ BÝT SÉRIOVÉ, NEUPRAVOVANÉ!

Vozy v této kategorii musí vozy používat pneu schválené pro silniční provoz

POKUD JE NA VOZIDLE NĚJAKÁ ÚPRAVA, KTERÁ JE V ROZPORU S TĚMITO PŘEDPISY, JE TŘEBA TO JEŠTĚ PŘED PŘIHLÁŠENÍM DO ZÁVODU KONZULTOVAT S TK, KTERÝ PO DOHODĚ S PROMOTÉREM ROZHODNE O UDĚLENÍ, ČI NEUDĚLENÍ VYJÍMKY.

5.0

PŘI STAVBĚ VOZU JE NUTNO MÍT VŽDY NA PAMĚTI, ŽE SE JEDNÁ O TŘÍDU HISTORIK, TAKŽE VOZIDLO I VEŠKERÉ JEHO ČÁSTI BY MĚLY VYPADAT DOBOVĚ!!!!5.1STAVBA REPLIK PRO TŘÍDU 5-8

Pro třídu historik je možno postavit repliku mimořádného, a dnes již nedostupného závodního vozu. Podmínkou je přesné zachování vnějšího vzhledu vozidla. Před počátkem stavby, či přípravy repliky pro náš seriál je nutné kontaktovat TK!!!


Při takové stavbě jsou proti stávajícím pravidlům povoleny tyto vyjímky:

-VŠEOBECNĚ

- původní nedostupné odlitky a výlisky je možno nahradit novými frézovanými díly, nebo svařenci
- hliníkové, elektronové , duralové apod. díly je možno nahradit ocelovými, nikoli obráceně
- karbonové a kevlarové díly možno nahradit laminátem
- při technologické změně výroby dílů, je však nutno zachovat jejich původní funkční rozměry

MOTOR
-nedostupnou elektroniku lze nahradit podobnou, stejného systému

PŘEVODOVKA

-lze použít převodovku podobného tvaru, se shodným počtem a směrem vstupních i výstupních hřídelí, stejným systémem řazení, a shodným celkovým uspořádáním.
-obal může být vyroben jako svařenec

- KAROSERIE
-díly z lehkých slitin mohou být nahrazeny ocelovými, nikoli laminátovými

Všechny změny proti homologaci musí být provedeny jen z hlediska zjednodušení výroby, nikoli snížení hmotnosti, či vylepšením vlastností původních dílů!!! 
Před stavbou takové repliky je nutno kontaktovat TK, a předložit dostatek dokumentace pro její výrobu.

5.2
PŘED STAVBOU HISTORICKÉHO SPECIÁLU PRO NÁŠ SERIÁL KONTAKTUJTE TECHNICKÉHO KOMISAŘE! PŘEDEJDEME TAK NEDOROZUMĚNÍ.


Pokud některé vozidlo nebude po vzhledové stránce nějakými drobnostmi (rozhoduje TK, případně promotér) odpovídat těmto předpisům, bude mu udělena vyjímka na dva závody, pak musí závady odstranit, nebo startovat bez nároku na body.

 PODOBNOST DÍLŮ

Původní již těžko dostupné díly lze nahradit díly podobnými za předpokladu, že budou dodrženy následující parametry:

-HLAVA- musí být shodné:
-materiál
-počet a uspořádání ventilů
-počet a způsob uložení vaček
-počet, směr vyústění a přibližný tvar kanálů
-počet a umístění zapalovacích svíček
-počet upevňovacích šroubů
-umístění hlavního výstupu chladící kapaliny
-způsob pohonu vaček

- BLOK- musí být shodné:
- materiál
-způsob uložení válců, nebo vložek
-počet uložení klikové hřídele
-způsob uložení klikové hřídele
-základní rozměry
-umístění hlavního vstupu chladící kapaliny

-základní tvar (nebude se řešit počet, tvar ani velikost žeber, případně různých nálitků)

-shodný počet šroubů pro upevnění hlavy

-shodný způsob pohonu vaček

OSTATNÍ DÍLY

Je možno nahradit libovolný dnes již těžko dostupný díl jiným, sériově vyráběným dílem za předpokladu, že díl bude mít principielně shodnou funkčnost, bude ze stejného materiálu, a jeho použitím nevznike žádná výhoda.

TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA – třída 9+10

Třída 9 – vozidla s objemem do 1600ccm

Třída 10 – vozidla s objemem přes 1600ccmTřída 9,10 je vypsána pro automobily jejichž sériová výroba byla zahájena mezi roky 1986 a 1990.


Typ vozidla a model vozidla, jehož výroba / minimálně 100ks ročně/ začala nejdříve 1.1.1986, a nejpozději 1. 1990 ( toto musí soutěžící doložit), a není podstatné, zda, a kdy byl homologován ke sportovnímu použití.Veškeré základní díly použité na vozidle (karoserie, blok a hlava motoru, obal převodovky, nápravy) musí pocházet z vozidla, které odpovídá výše uvedeným kritériím. Vozidlo musí celkově odpovídat typu uvedenému v technické kartě!4.1 KAROSERIE

- Původní, danného typu, nezáleží na roku výroby konkrétního vozu, ale modelového roku 1986 - 1990!

- Nelze montovat žádné díly karoserie z novějších modifikací vozu /po roce 1990/.

- Blatníky musí být sériových tvaru, možno použít laminátové. Jiný materiál je zakázán!

- Všechny skla musí být sériová.

- Aerodynamické prvky a spoilery pouze takového vzhledu, který byl dodáván výrobcem, případně pro danný typ homologován. Nesmí mít ostré hrany a musím být dostatečně pevně uchyceny. Jejich materiál je libovolný.


- Skelet vozu sériový, nesmí se pozměňovat, upravovat ani odlehčovat. Může být vyztužen, nebo zesílen, je možné udělat technologické otvory, např. pro průchod potrubí, nádrž a pod., je povoleno odstranění nepotřebných držáků sedaček, pásů, palubní desky, čalounění a sloupku řízení. Protikorozní a odhlučňovací materiály mohou být odstraněny.

Skeletem se rozumí všechny k sobě svařené, a vzájemně nedemontovatelné části karoserie, s vyjímkou předních a zadních blatníků, případně zadních boků.

- dveře musí být původní, neodlehčené otvírací zvenčí i zevnitř, nepoužívané vnitřní mechanické díly možno odstranit včetně všech demontovatelných držáků. Stahování oken předních dveří musí být funkční.

- nárazníky- původního tvaru, mohou být laminátové. Jejich demontáž není povolena.

- demontáže různých krytů, plastových podběhů atd. povolena

- povinná dvě libovolná zpětná vnější zrcátka původního, nebo dobového vzhledu, materiál libovolný


4.2 INTERIÉR

- možno odstranit zadní sedačky, plata, čalounění stropu, kufru, podlahy. Čalounění dveří a boků musí zůstat zachováno / možno použít libovolný materiál/, popř. upraveno pro montáž ochranné klece.

- armatura přístrojové desky původní, může být upravena pro montáž klece.

- topení a jeho ovládání je možno odstranit

- v dosahu jezdce sedícího za volantem nesmí být žádné ostré hrany


- sedačky mohou být sportovní, dostatečně pevně ukotvené k zesílené části skeletu.

Je zakázáno používat jakoukoli principem nedobovou elektroniku (sdružené programovatelné palubní přístroje, telemetrie, kontrola trakce, apod.).


4.3 PODVOZEK

- Původní typ a systém náprav (McPerson, vlečené rameno, tuhá náprava) musí být zachován, stejně tak jako původní typ pružin.

- tlumiče a uložení libovolné, uložení ramen libovolné, řízení libovolné, odstranění, nebo přidání posilovače řízení je možné.

- přední ramena je možno použít trubková, s uložením unibal, ale jejich počet, princip funkce a systém uložení musí být zachován

-zadní ramena sériová, úprava pro uložení unibal, případně pro montáž jiných tlumičů, či brzdičů povolena.

- Nápravnice původní, může být zesílena, nebo vyztužena, je povoleno pozměnit upevňovací body ramen pro montáž trubkových ramen a unibalů. Vždy však musí být původní nápravnice bez problémů rozpoznatelná.

- stabilizátory, jejich počet i jejich umístění libovolné

- těhlice sériové, je možno je upravit pro montáž uložení unibal, případě pro montáž jiného brzdiče

- náboje sériové


4.4 KOLA

- kola jsou libovolná, disky pokud možno dobového vzhledu, kola nesmí přesahovat obrys karoserie s tolerancí 1cm v horní polovině kola, podložky povoleny.


4.5 MOTOR

- blok, hlava původní a na původním místě. Vše ostatní libovolné. Povolen libovolný přiznaný objem, za podmínky, že bude použit původní sériový blok. Vozidlo bude zařazeno do handicapové skupiny podle skutečného aktuálního objemu!

U vozidel s přeplňovanými motory bude skutečný zdvihový objem motoru násoben koeficientem 1,7.

- karburátor- libovolný typ a počet, turbo libovolné bez měnitelné geometrie lopatek.

- elektronické vstřikování musí zůstat původního systému (KE-Jetronic, vstřikování s elektricky ovládanými vstřikovači) a využívat původního svazku, jen původně použitých čidel a snímačů (typ snímačů je libovolný), a musí mít stejný počet vstřikovačů. Řídící jednotka je libovolná, stejně tak jako vstřikovače. Pokud je použita jiná jednotka, musí být pomocí redukce připojena na původní kabeláž. Není povoleno přidávat žádné další snímače a čidla. Řídící jednotka musí pracovat jen s původním principem snímámí otáček, systém není možno měnit, ani nahradit jiným.

- sací potrubí je pro karburátory libovolné, pro vstřikování sériové, které je možno lícovat, leštit. Škrtící klapka libovolná, s tím že bude namontována na neupraveném sání.

- není možné montovat přeplňování u vozidel, která s ním nebyla někdy homologována, či sériově vyráběna. Odstranění turba není povoleno.

- chladiče, jejich typ a držáky libovolné, ale umístěné na původním místě.

- zapalování libovolné dobové, pokud měl původní vůz rozdělovač, musí zůstat zachovaný a funkční.

-Je třeba zachovat sériové svody, zbytek výfukového potrubí je libovolný s předepsaným tlumičem hluku.

Tlumič hluku musí být namontován v zadní třetině délky výfukového potrubí, a musí splňovat minimálně tyto požadavky: průměr tlumiče musí být minimálně dvojnásobek průměru trubky, která jím prochází, a jeho délka musí být minimálně šestinásobek průměru trubky která jím prochází. Pokud bude mít tlumič oválný průřez, musí obvod jeho pláště být šestinásobkem průměru trubky která jím prochází. Vnitřní trubka musí mít minimálně 20 děr minimálního průměru 4mm na každých 50mm její délky, a prostor mezi touto trubkou a vnějším pláštěm musí být vyplněn vhodným tlumícím materiálem. Pokud je použit sériový tlumič hluku, musí být jeho minimální vnější rozměry, v souladu s tímto předpisem. Vyústění libovolné, avšak nesmí překročit více jak 5 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci systém. Maximální hlučnost 103+ - 2db tolerance měření. Na jeden závod v sezóně platí výjimka na tlumič výfuku.
 

4.6 PŘEVODOVKA

- Obal převodovky sériový, původní počet převodových stupňů, vše ostatní uvnitř převodovky libovolné

- je zakázána úprava na pohon 4x4 a naopak, jakož i změna poháněné nápravy.

- systém řazení (táhla, lana) je nutné zachovat, sekvenční řazení je povoleno jen u vozidel s ním v té době homologovaných

-diferenciál libovolný


4.7 BRZDY

Libovolného provedení, dvouokruhové na všechna 4 kolabrzdiče maximálně se čtyřmi pístky.

Brzdové potrubí, brzdové válce, posilovače, či regulátory tlaku jsou libovolné, kotouče musí být z kovového materiálu.


4.8 OSTATNÍ

- nádrže – libovolné, ale dostatečně pevné, a bezpečně připevněné, pod nádrží musí být otvory pro odtok uniklého paliva. Nádrže, a další komponenty palivové soustavy mohou být umístěné na bezpečném místě uvnitř vozu, ale od prostoru pro jezdce musí být odděleny přepážkou, nebo dodatečným obalem, tak aby v případě úniku nemohlo palivo ohrozit jezdce

- akumulátor- libovolný, umístění libovolné, upevněný tak, aby odolal přetížení 25g, pokud je v interiéru, tak musí být zakrytován.- OFICIÁLNÍ DOBOVÁ HOMOLOGACE FIA pro skupinu „A“ JE NADŘAZENA TĚMTO ŘÁDŮM, A VOZIDLA BUDOU POSUZOVÁNA PODLE NÍ!

Lze vycházet pouze z homologací vydaných nejpozději pro sezónu 1990.


Do třídy 9,10 budou přeřazena vozidla ze tříd 1-8, pokud TK najde zásadní nesoulad s řády / např. montáž novějšího motoru/.


ċ
Eduard Patera,
5. 12. 2017 0:42
Comments