ÚVOD‎ > ‎

RPR 2017: Zpracování výsledků, reklamace, kontroly

přidáno: 24. 4. 2017 8:14, autor: Applications ‎(system account)‎   [ aktualizováno 24. 4. 2017 11:40 ]
Věnujte prosím pozornost několika následujícím informacím ke zpracování výsledků, jejich reklamacím a některým kontrolám. Jejich následování a respekt významně přispěje k rychlejšímu výsledkovému servisu, méně reklamacím a celkově hladšímu průběhu akce.

Zvěřejňované výsledky

Výsledky budou zveřejňovány současně v papírové podobě a online na adrese revival.just-rally.com/vysledky a to podle následujícího schématu:
 1. Průběžné výsledky - vydávané v průběhu a po skončení etapy během zpracování dat (s výjimkou nedělní etapy); nemusí zahnovat všechny posádky nebo všechny kontroly a měření v dané etapě.
 2. Etapové výsledky - vydané po skončení zpracování dat za danou etapu (pátek večer, sobota večer - nevydávají se za nedělní etapu); zahrnují všechny posádky pokračující do další etapy a všechny kontroly a měření v dané etapě. Etapové výsledky budou podkladem pro výpočet předpokládaných startovních časů do následující etapy, které budou uveřejněny následně.
 3. Předběžné konečné výsledky - vydané cca hodinu po dojezdu poslední posádky do cíle soutěže (závislé na dostupnosti dat z měření a kontrol).
 4. Oficiální konečné výsledky - vydané po zpracování všech reklamací předběžných výsledků; podklad pro vyhlášení vítězů.
K dispozici budou vždy tyto tabulky:
 1. Výsledky podle startovních čísel - zahrnují všechny posádky, včetně odstoupených nebo s nekompletními daty; slouží především pro kontrolu úplnosti.
 2. Celkové pořadí - všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů bez ohledu na třídy.
 3. Pořadí ve třídách - všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů v jednotlivých třídách.
 4. Výsledky v SS - časy z jednotlivých SS; vydané po zpracování časů z dané SS; informativního charakteru, nejsou subjektem možných reklamací.

Náhradní výsledky

 1. Nejhorší čas - Show Sections nejsou povinné. V případě rozhodnutí posádky, že SS nepojede, bude této přidělen čas aktivního účastníka v dané třídě, který dosáhl nejhoršího regulerního času. Tento čas není přidělován automaticky, ale pro každou SS a třídu vybírán manuálně sportovním komisařem nebo ředitelem soutěže, abychom eliminovali případy, kdy je nejhorší čas způsobený např. odjetím více kol, apod. Stejný čas bude přidělen i posádkám, které SS nedokončí.
 2. Férový čas - Každá posádka, která do SS dobrovolně odstartuje a dojede do cíle bude mít garantovaný nejhorší čas rovný dovjnásobku vítězného času ve třídě. Toto pravidlo řeší ztráty způsobené výměnou pneumatiky, výpadkem motoru apod. během SS. Přidělení férového času opět podléhá schválení sportovním komisařem nebo ředitelem závodu.
 3. Nejhorší etapový výsledek - Posádky, které odstoupí v páteční nebo sobotní etapě a splní výše uvedené podmínky startu do další etapy, budou mít přidělený náhradní bodový zisk za celou etapu ve výši nejhoršího bodového výsledku ve třídě. Výsledky jednotlivých kontrol a měření budou uvedeny pouze v průběžných a etapových výsledcích podle startovních čísel.

Reklamace

Abychom nekumulovali řešení reklamací na nedělní dojezd, který je již tak exponovaný očekáváním brzkého vydání konečných výsledků, museli jsme příjmu reklamací dát nějaké časové rámce. V ohledu na všechny účastníky soutěže je prosíme respektujte, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kdy a co je tedy možné reklamovat:
 1. Průběžné výsledky - od jejich uveřejnění do vydání dalších průběžných výsledků nebo etapových výsledků; nelze reklamovat posádky neuvedené v celkovém pořadí (probíhá řešení chybějících nebo nepsrávných dat).
 2. Etapové výsledky - od vydání do ranního startu reklamující posádky do další etapy.
 3. Předběžné konečné výsledky - od vydání po dobu 15 min - poslední možné reklamace.
Ještě jedna poznámka, která se netýká reklamací jako takových, ale případné korekce časových kontrol. Podle ZU "Vozy s obsahem menším než 1000ccm mají toleranci: přejezd do 25km +1min; přejezd nad 25km +2min". Posádky, kterých se tato klauzule týká, nechť prosím nahlásí tuto kategorii během administrativní přejímky, děkujeme.

Hlášení odstoupení

V zájmu včasného vydávání korektních výsledkových listin vás prosíme o důsledné hlášení vašeho odstoupení a informace, zda budete pokračovat v další etapě. 
Odstoupení hlašte jedním z následujících způsobů:
Uveďte číslo posádky, poslední časovou kontrolu nebo show section, zda budete pokračovat v následující etapě a případně důvod odstoupení.

Mějte na paměti, že pokud nenahlásíte odstoupení s informací, že budete do další etapy znovu startovat, bude v systému zaznamenáno, že jste odstoupili do konce soutěže a vaše posádka nebude zobrazována na žádné výsledkové listině (pouze v seznamu odstoupených). To platí pro všechny posádky, od kterých do výsledkového servisu nebude doručen jízdní výkaz nebo posádka do etapy neodstartuje.
Z nekompletních jízdních výkazů (a v případě absence informace o odstoupení) budou do systému zaneseny trestné body za každou chybějící časovou a průjezdní kontrolu a bude se předpokládat, že posádka pokračuje. Takto získaný bodový zisk je téměř vždy výrazně vyšší než v případě přidělení náhradního počtu bodů. Proto ve vlastním zájmu své odstoupení regulerně nahlašte.

Každá posádka, která během páteční nebo sobotní etapy odstoupí, má právo na start do následující etapy pouze  za splnění dvou podmínek:
 • nahlásí odstoupení s žádostí o start do další etapy;
 • nenasbírala na radarových kontrolách v etapě tolik bodů, že by po odstoupení a přidělení náhradních bodů způsobilo její posun na lepší umístění ve své třídě nebo celkově.

Kontrola maximální povolené rychlosti

Jak jste si jistě všimli v ZU, zpřísnil se bodový příděl za překročení maximální povolené rychlosti na měřených úsecích tím, že se penalizuje za každý km/h nad zákonný limit (dříve to bylo nad toleranci). Kromě měření okamžité rychlosti budou tajné úseky s měřením průměrné rychlosti (Distance Control).

Protože často docházelo k situaci, že body z radarových kontrol posádku vyřadily z boje o rozumné umístění a další tato měření v soutěži ztrácela svůj smysl, rozhodli jsme se, že bude navíc nastaven kumulativní limit pro všechny radarové kontroly (součet všech bodů nasbíraných na radarech). Po překročení tohoto limitu bude posádka okamžitě po zjištění diskvalifikována systémem a nebude uváděna v žádných výsledkových listinách, včetně časů z SS.

Motivací je samozřejmě snaha o důsledné dodržování dopravních předpisů, které je absolutně nezbytné pro konání této akce. V případě porušování předpisů může být organizace budoucích ročníků vážně zkomplikována, ne-li znemožněna. Ve vlastním zájmu proto dodržujte dopravní předpisy, maximální povolenou rychlost zvlášť. Děkujeme i za ostatní.
Comments