ÚVOD

Předběžný harmonogram RBR 2017

přidáno: 16. 8. 2017 4:59, autor: Eduard Patera

HARMONOGRAM Rallye Berounka Revival
  
START TC 0109,00 hodRADOTÍN
TC 02A
10,25 hodLAŠOVICE
SS 011,6km10,30 hodQUARRY/ LOM
TC 02B
10,40 hodLAŠOVICE
TC 03A
11,25 hodBECHYNĚ
SS 023,2km11,30 hodAIRPORT
TC 03B
11,40 hodBECHYNĚ
TC 04A
12,25 hodPÍSEK
SS 032,4km12,30 hodKART ARENA
TC 04B
13,10 hodPÍSEK
TC 05A
14,14 hodBECHYNĚ
SS 043,2km14,19 hodAIRPORT II.
TC 05B
14,30 hodBECHYNĚ
TC 06A
15,22 hodPÍSEK
SS 052,4km15,27 hodKART ARENA II.
TC 06B
15,45 hodPÍSEK
TC 07A
16,28 hodLAŠOVICE
SS 061,6km16,33 hodQUARRY II.
TC 07B16,45 hodLAŠOVICE
TC 08A17,31 hodSTARÁ ŽIVOHOŠŤ
TC 08B09,30 hodSTARÁ ŽIVOHOŠŤ
TC 09A
09,58 hodSEDLČANY
SS 073,0km10,03 hodRALLYCROSS
TC 09B11,32 hodSEDLČANY
TC 10A
12,05 hodSEDLČANY
SS 083,0km12,10 hodRALLYCROSS II. OPAČNĚ!
TC 11AFINISH13,40 hodRADOTÍN
CEREMONIÁL
16,00 hodSCHOOL/UČILIŠTĚ
 

RPR 2017: Zpracování výsledků, reklamace, kontroly

přidáno: 24. 4. 2017 8:14, autor: Applications ‎(system account)‎   [ aktualizováno 24. 4. 2017 11:40 ]

Věnujte prosím pozornost několika následujícím informacím ke zpracování výsledků, jejich reklamacím a některým kontrolám. Jejich následování a respekt významně přispěje k rychlejšímu výsledkovému servisu, méně reklamacím a celkově hladšímu průběhu akce.

Zvěřejňované výsledky

Výsledky budou zveřejňovány současně v papírové podobě a online na adrese revival.just-rally.com/vysledky a to podle následujícího schématu:
 1. Průběžné výsledky - vydávané v průběhu a po skončení etapy během zpracování dat (s výjimkou nedělní etapy); nemusí zahnovat všechny posádky nebo všechny kontroly a měření v dané etapě.
 2. Etapové výsledky - vydané po skončení zpracování dat za danou etapu (pátek večer, sobota večer - nevydávají se za nedělní etapu); zahrnují všechny posádky pokračující do další etapy a všechny kontroly a měření v dané etapě. Etapové výsledky budou podkladem pro výpočet předpokládaných startovních časů do následující etapy, které budou uveřejněny následně.
 3. Předběžné konečné výsledky - vydané cca hodinu po dojezdu poslední posádky do cíle soutěže (závislé na dostupnosti dat z měření a kontrol).
 4. Oficiální konečné výsledky - vydané po zpracování všech reklamací předběžných výsledků; podklad pro vyhlášení vítězů.
K dispozici budou vždy tyto tabulky:
 1. Výsledky podle startovních čísel - zahrnují všechny posádky, včetně odstoupených nebo s nekompletními daty; slouží především pro kontrolu úplnosti.
 2. Celkové pořadí - všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů bez ohledu na třídy.
 3. Pořadí ve třídách - všechny pokračující posádky s kompletními daty setříděné podle celkového součtu bodů v jednotlivých třídách.
 4. Výsledky v SS - časy z jednotlivých SS; vydané po zpracování časů z dané SS; informativního charakteru, nejsou subjektem možných reklamací.

Náhradní výsledky

 1. Nejhorší čas - Show Sections nejsou povinné. V případě rozhodnutí posádky, že SS nepojede, bude této přidělen čas aktivního účastníka v dané třídě, který dosáhl nejhoršího regulerního času. Tento čas není přidělován automaticky, ale pro každou SS a třídu vybírán manuálně sportovním komisařem nebo ředitelem soutěže, abychom eliminovali případy, kdy je nejhorší čas způsobený např. odjetím více kol, apod. Stejný čas bude přidělen i posádkám, které SS nedokončí.
 2. Férový čas - Každá posádka, která do SS dobrovolně odstartuje a dojede do cíle bude mít garantovaný nejhorší čas rovný dovjnásobku vítězného času ve třídě. Toto pravidlo řeší ztráty způsobené výměnou pneumatiky, výpadkem motoru apod. během SS. Přidělení férového času opět podléhá schválení sportovním komisařem nebo ředitelem závodu.
 3. Nejhorší etapový výsledek - Posádky, které odstoupí v páteční nebo sobotní etapě a splní výše uvedené podmínky startu do další etapy, budou mít přidělený náhradní bodový zisk za celou etapu ve výši nejhoršího bodového výsledku ve třídě. Výsledky jednotlivých kontrol a měření budou uvedeny pouze v průběžných a etapových výsledcích podle startovních čísel.

Reklamace

Abychom nekumulovali řešení reklamací na nedělní dojezd, který je již tak exponovaný očekáváním brzkého vydání konečných výsledků, museli jsme příjmu reklamací dát nějaké časové rámce. V ohledu na všechny účastníky soutěže je prosíme respektujte, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Kdy a co je tedy možné reklamovat:
 1. Průběžné výsledky - od jejich uveřejnění do vydání dalších průběžných výsledků nebo etapových výsledků; nelze reklamovat posádky neuvedené v celkovém pořadí (probíhá řešení chybějících nebo nepsrávných dat).
 2. Etapové výsledky - od vydání do ranního startu reklamující posádky do další etapy.
 3. Předběžné konečné výsledky - od vydání po dobu 15 min - poslední možné reklamace.
Ještě jedna poznámka, která se netýká reklamací jako takových, ale případné korekce časových kontrol. Podle ZU "Vozy s obsahem menším než 1000ccm mají toleranci: přejezd do 25km +1min; přejezd nad 25km +2min". Posádky, kterých se tato klauzule týká, nechť prosím nahlásí tuto kategorii během administrativní přejímky, děkujeme.

Hlášení odstoupení

V zájmu včasného vydávání korektních výsledkových listin vás prosíme o důsledné hlášení vašeho odstoupení a informace, zda budete pokračovat v další etapě. 
Odstoupení hlašte jedním z následujících způsobů:
Uveďte číslo posádky, poslední časovou kontrolu nebo show section, zda budete pokračovat v následující etapě a případně důvod odstoupení.

Mějte na paměti, že pokud nenahlásíte odstoupení s informací, že budete do další etapy znovu startovat, bude v systému zaznamenáno, že jste odstoupili do konce soutěže a vaše posádka nebude zobrazována na žádné výsledkové listině (pouze v seznamu odstoupených). To platí pro všechny posádky, od kterých do výsledkového servisu nebude doručen jízdní výkaz nebo posádka do etapy neodstartuje.
Z nekompletních jízdních výkazů (a v případě absence informace o odstoupení) budou do systému zaneseny trestné body za každou chybějící časovou a průjezdní kontrolu a bude se předpokládat, že posádka pokračuje. Takto získaný bodový zisk je téměř vždy výrazně vyšší než v případě přidělení náhradního počtu bodů. Proto ve vlastním zájmu své odstoupení regulerně nahlašte.

Každá posádka, která během páteční nebo sobotní etapy odstoupí, má právo na start do následující etapy pouze  za splnění dvou podmínek:
 • nahlásí odstoupení s žádostí o start do další etapy;
 • nenasbírala na radarových kontrolách v etapě tolik bodů, že by po odstoupení a přidělení náhradních bodů způsobilo její posun na lepší umístění ve své třídě nebo celkově.

Kontrola maximální povolené rychlosti

Jak jste si jistě všimli v ZU, zpřísnil se bodový příděl za překročení maximální povolené rychlosti na měřených úsecích tím, že se penalizuje za každý km/h nad zákonný limit (dříve to bylo nad toleranci). Kromě měření okamžité rychlosti budou tajné úseky s měřením průměrné rychlosti (Distance Control).

Protože často docházelo k situaci, že body z radarových kontrol posádku vyřadily z boje o rozumné umístění a další tato měření v soutěži ztrácela svůj smysl, rozhodli jsme se, že bude navíc nastaven kumulativní limit pro všechny radarové kontroly (součet všech bodů nasbíraných na radarech). Po překročení tohoto limitu bude posádka okamžitě po zjištění diskvalifikována systémem a nebude uváděna v žádných výsledkových listinách, včetně časů z SS.

Motivací je samozřejmě snaha o důsledné dodržování dopravních předpisů, které je absolutně nezbytné pro konání této akce. V případě porušování předpisů může být organizace budoucích ročníků vážně zkomplikována, ne-li znemožněna. Ve vlastním zájmu proto dodržujte dopravní předpisy, maximální povolenou rychlost zvlášť. Děkujeme i za ostatní.

RPR 2017: Zvláštní ustanovení (program podniku)

přidáno: 18. 4. 2017 5:44, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 24. 4. 2017 3:47 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

Zvláštní ustanovení mototuristické soutěže

Memoriál Dalibora Janka a Petra Dvořáka“


Soutěž se jede jako klubová akce ÚAMK


Program podnikuPátek 28.4.2017 11,00 – 14,30 hod Shakedown

13,00 – 15,30 hod administrativní přejímky Učiliště Radotín

13,45 hod Rozprava pro zahraniční jezdce

14,30 hod Rozprava - ve stejném místě, jako bývá

ceremoniál

15,10 hod Start I. Etapy učiliště- od st.č102 k č.1, pak 103...,

15,15 hod SS 01 Hipodrom

18,45 hod Praha centrum - slavnostní start 1. vozu

20,10 hod SS 02 Stack Kladno

21,05 hod Cíl Teplice náměstí


Sobota 29.4.2017 09,00 hod Panorama hotel Start do II.Etapy

09,19 hod SS 03 Rallycross Chabařovice

09,59 hod SS 04 Hillclimb Telnice

11,38 hod SS 05 Exhibition Centre oběd, čerpací stanice...

12,55 hod SS 06 Rallycross

13,58 hod SS 07 Hillclimb Telnice

15.10 hod SS 08 Exhibition Centre

16,22 hod SS 09 Rallycross

17,00 hod Cíl Panorama hotel


Neděle 30.4.2017 09,30 hod Panorama hotel Start do III. Etapy

10,31 hod SS 10 Polygon Most

12,08 hod SS 11 Stack Kladno

13,00 Cíl Učiliště Radotín povolen předčasný příjezd

16,00 Vyhlášení výsledků – jídelna SOU


POZOR! Časy / kromě startů etap/ se mohou ještě mírně upravit + - minuta


Organizační výbor, činovníci


Tiskový mluvčí, organizační tajemník Kotek Petr 608 960 111


1.Činovníci – Ředitel závodu - Patera Eduard

Hlavní sportovní komisař Malík Jaroslav

Hlavní technický komisař Pažout Mirek

Technický komisař - Novák Jiří

Vedoucí SS úseků - Linhart Roman,

- Malík Jaroslav

- Flosman Petr


Styk se soutěžícími - Holická Bára, Roman Hurt

Administrativa, výsledky - Klíma Tomáš


Tiskové středisko – UAMK, Promotým Praha

Trať, itinerář – Eduard Patera

Oficiální vývěska soutěže


1.Veškerá oznámení a rozhodnutí,stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na

oficiální vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru jídelny učiliště popř. u recepce

Panorama hotelu

2. Oficiální stránky www.edda.cz


Všeobecná ustanovení


1. Soutěž je pořádána jako klubová akce ÚAMK

2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit propozicím soutěže

3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění!

4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy s výjimkou SS úseků.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace tohoto podniku

z důvodu vyšší moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

Trať


45% Silnice I,II třídy, 54% místní komunikace, 1% rozbité úseky, šotolina.

Itinerář bude předán při startu v Radotíně, je slepý.


1. Servisní prostor, parkoviště a cíl se nachází v učilišti Radotín / směr cementárna/. Areál je v noci uzamčen a hlídán, lze zde zaparkovat doprovodné vozy.
2. Délka tratě - I. Etapa 130 km

- II. Etapa 254 km

- III. Etapa 154 km

Celkem 538 km


3. Na trati je jedenáct tzv. Show section SS -tento úsek je na uzavřené trati, mimo

časové kontroly, posádky musí mít ochranné přilby a být řádně připoutány. Start do

SS je pět minut po ČK! Cíl je typu STOP, přejetí stop prostoru = 10PP! Za poražení

kužele na trati je penalizace 10PP. Na SS 11 bude STOP and GO. Vůz musí v

prostoru od dopravní značky STOP po kužel /10m/ zastavit vozidlo. Přejetí prostoru,

neúplné zastavení 10PP. Ignorace 100PP.

Tyto úseky nejsou povinné. V případě vynechání dostanete stejný počet PP, jako

poslední aktivní účastník ve třídě.

SS 01 50% asfalt, 50% zámková dlažba s trávou

SS 02,11 100% šotolina.

SS 03, 06, 09 100% šotolina, penetrace

SS 04, 07, 100% asfalt

SS 05, 08 98% asfalt 2% šotolina

SS 10 97% asfalt 3% šotolina


Každá posádka musí jet tak, aby byla schopna v případě problému na trati včas zastavit!


4. PC Průjezdní kontrola – a.

b. PK tajná, většinou je spojená s RK ,

Nezaznamenaná PK = 100 trestných bodů

5. RC Rychlostní kontrola – radarová kontrola zaměřená na rychlost, bude

většinou spojena s PK

- překročení do 5 km/h tolerance měření, mimo obec 10 km/h

- nad toleraci - každý km = 10 trestných bodů, a to od dopravního limitu!

Příklad – 61km/h v obci = 110PP


6. DC – distanční kontrola - tajný úsek na trati, u kterého je empiricky stanovena minimální jízdní doba, za kterou jej lze ujet při dodržování dopravních předpisů. Nedosažení tohoto času – 100 PP. Překročení jízdní doby se v tomto úseku nehodnotí.

7. ZKV – zkoužka stálosti výkonu - letos nebude

8. TC Časová kontrola – téměř vždy bude zřízena před SS úsekem a zároveň po SS.

- Bude označena jako A a B např. TC 4A, TC 4B

- Prostor TC je 1m před a 1m za cedulí ČK

- Předčasný příjezd do TC 100 trestných bodů

- Pozdní příjezd do TC 1min= 10trestných bodů, max. 100bodů

Vozy s obsahem menším než 1000ccm mají toleranci – přejezd do 25km +1min

přejezd nad 25km +2min

Penalizace 100PP platí i při nedodržení minimálního času mezi TC A a TC B! Tento

čas je uveden na jízdním výkazu! Toto je NOVINKA


9. RTC Kontrola doržování dopravních předpisů -

 • Nezastavení na dopravní značce STOP 200PP

 • Přejetí plné čáry 100PP

 • Předjetí stojící kolony 300PP

 • Projetí křižovatky, žel.přejezdu na červenou 500PP
Přijaté vozy

1. Soutěž je vypsána pro cestovní historické vozy do r. 1985 / novější do r. 1987, s penalizací 200PP, výjimečně novější do r.89 penalizace 280PP/. Určující je začátek prodeje zákazníkům v Evropě!

2. Třídy 1. = A1- 1150ccm 5. = A2-1150ccm

2. = A1-1600ccm 6. = A2-1600ccm

3. = A1-2000ccm 7. = A2-2000ccm

4. = A1+2000ccm 8. = A2+2000ccm

9. = Nevyhovující vozy či jejich motory r.výroby


3. Soutěžící nahlásí sám třídu technikovi při příjezdu, technická přejímka je pouze u tříd 1-4, technik může během soutěže přesunout vůz do příslušné třídy. Technická přejímka je před administrativní.

4. Omezení úprav pro kategorii A1 naleznete v sekci VŠE O RALLYE na www.edda.cz/mscrdovrchu/

 1. Každý automobil dostane před startem přiděleny TB /PP/ dle roku uvedení do provozu modelu a typu vozidla.

Např. Škoda 1000MB 1964 = 64 PP, Škoda 130l 1985 = 85PP, speciály dle vzniku příslušné homologace FIA. Např. Polonez 2000Rallye 1978 = 78PP. Při použití novějších zasadních prvků ve voze se posuzuje rok dle tohoto modernějšího prvku. Např. Š1000MB a motorem 1300ccm s hliníkovou hlavou = 85PP jako Škoda 130 LR.


 1. Ve voze je zakázáno jakékoliv zařízení, které by mohlo detektovat měření vozu radarem pořadatelů!!! V případě zjištění bude přiděleno 300 PP!!!

 2. Trestné body TB = PP penalty points

Přihlášky

1. Registrace emailem na x.racing@seznam.cz. Je vyprodáno!


Vklad

1. Vklad do soutěže je stanoven na 3 900 Kč.


Odpovědnost a pojištění


1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.Pořadatel odmítá

veškerou odpovědnost,vůči soutěžícím,jezdcům,pomocnému personálu a osobám třetím.

Každý soutěžící a řidič je plně odpovědný za své pojištění.


Administrativní přejímka


1. Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném

dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu – jídelna učiličtě Radotín. Řidič vyplní Prohlášení a předloží platné povinné ručení


Technická přejímka


1. Pouze pro vozy tříd 1-4 / sériové/. V areálu učiliště. Namátková kontrola během celé akce. Posádka nejdříve jde na TP a poté až na administrativní přejímku!


Klasifikace,výsledky,


1. Jezdci v jednotlivých třídách budou hodnoceni dle nejmenšího počtu trestných bodů dosažených v součtu všech SS,ČK,PK, ZKV , RK, DC, RTC a penalizací.


2.Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů 30min po skončení soutěže.


3. Při odstoupení v pátek či sobotu může posádka nastoupit ráno do startu další etapy, dostane čas posledního ve třídě.


4. Pouze s přímým souhlasem ředitele lze vyměnit vůz během akce!
Jaroslav Malík Eduard Patera

Sportovní komisař ředitel soutěže


RPR 2017: Definitivní startovka (po aktualizaci)

přidáno: 18. 4. 2017 5:42, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 24. 4. 2017 3:48 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

CREW CAR NAT. CL. P. CAR
OO JAN HEŘMÁNEK - EDA PATERA FERARRI 308GTB CZ X X X
0 TOMÁŠ POUR – JIŘÍ PORŠ LIAZ CZ 8
85
1 MILAN ZAPADLO – JIŘÍ MOTAL ŠKODA 1000MB CZ 5
64
2 JANI PAASONEN – MARKUS RUUHIMÄKI PORSCHE 944 FIN 4 84
3 PAVEL ŠOFR – MICHAL ŠOFR FORD SIERRA CZ 9 200 87
4 ANDRZEJ JAROSZEWICZ – ALICJA GRZYBOWSKA POLONEZ 2000 PL 7 78
5 „CHRISTINE“- „BICHÉ“ OPEL KADETT B/F 7
73
6 JOHN HAUGLAND – MONIKA ECKARDT ŠKODA 130 LR N /D 6
85
7 VLADIMÍR BERGER – ZDENEK PETERA ŠKODA 130 LR CZ 6
85
8 FALCO JANSEN – TONY SEDLACEK TALBOT SUNBEAM A/D 8
79
9
10 JOZEF STUDENIČ - VLADO KUNAS ŠKODA 1100MB SK 5
64
11 JÜRGEN HELLMAN – JUERGEN SPARWALD BMW 325 D 4
84
12
13 VÁCLAV POLÍVKA – PAVEL BEZ ŠKODA 110 CZ 1
70
14 BEPPE CORNO - PIETRO MOLITERNI FIAT 124 ABARTH I 7 72
15 BLAZEJ KRUPA – PIOTR MYTKOWSKI RENAULT 5 PL 3
84
16 JAROSLAV RAJCHMAN – ZDEŇKA RAJCHMANOVÁ FORD ESCORT MK2 CZ 2
75
17 JAN VESELÝ – JIŘÍ MOSKAL BMW 318 CZ 9 200 82
18 TOMÁŠ FUCHS – JOSEF STOČES MERCEDES 190 2.3 16V CZ 4
84
19 ALESSANDRO PASQUALE - LANCIA DELTA I 9 280 89
20 JAN MACH – VÁCLAV SIROTEK FIAT 128 CZ 1
72
21 JOSEF KUKELKA – PAVEL RYŠÁNEK AUDI QUATTRO CZ 9 200 85
22 MICHEL GRIMALDIER – ROBERT TAVET TRIUMPH F 7 68
23 JEROME AMBROSINI – ABEL MONTGOMERY AUDI 80 GTE F 7
76
24 PETR ČERNOHORSKÝ – LADISLAV MAŘÍK BMW 318 CZ 9 200 87
25 OTAKAR ZENKL – OTAKAR ZENKL JR. SKODA FAVORIT CZ 2 200 87
26 ROBERT BURCHARD – KAROL JASKLOWSKI FIAT 124 ABARTH PL 7
72
27 ANDRZEJ WODZINSKI – MAREK PAWLOWSKI ALFA ROMEO GTV PL 8
78
28 LADISLAV KOPELENT – VLADIMÍR RAJNOCH ŠKODA 120 LS CZ 6
85
29 PAVEL JANEBA – PAVEL JANEBA JR. FORD SIERRA CZ 8 200 87
30 DMITRIJ MARTJUK – VALERIJ MARTJUK LADA VFTS RUS 6
82
31 JIŘÍ ACHS – TOMÁŠ ACHS PORSCHE 911 CZ 8 85
32 THOMAS HOFKO – RICHARD PONZAUER FORD ESCORT A 7
72
33 MICHAEL PONZAUER – SARAH PONZAUER FORD SIERRA A 7
83
34 JIŘÍ WEBINGER – VÁCLAV CIVÍN TRABANT 601 CZ 1
64
35 RUDOLF CHLAD – JIŘÍ KOLOVRÁTEK TRABANT 601 CZ 5
64
36 JAN MAREK – JAN MAREK JR. PORSCHE 911 SC CZ 4 78
37 ADAM DOWGIRD – MARCIN KLONOWSKI POLONEZ 2000 PL 7
78
38 ADAM POLAK – MARIUS ZIOLKOWSKI POLONEZ 2000 PL 7
78
39 VLASTIMIL KLOUDA - ANTONÍN MUZIKANT SKODA RAPID CZ 2
85
40 JIŘÍ BOČEK – IVAN HRON BMW 316 CZ 6
83
41 KLAUSPETER NEUGEBAUER - SEPP HOWACKER VOLVO P1800 D 7
70
42 MARCEL TUČEK – MIROSLAV VRBA AUDI COUPÉ CZ 3
82
43 ZELENÝ LADISLAV - MARTINŮ LUBOMÍR ŠKODA 130 LR CZ 6
85
44 ALOIS POSCHENRIEDER – FLORIAN HOWACKER VOLVO P122S D

64
45 GERHARD KREUZEDER – GEORG SIEGERT BMW 325 D 8 200 87
46 PAVEL PAULIK – ALEŠ MORÁVEK SAAB 96 CZ 7
66
47 PETR MINÁŘÍK – PAVEL ŠUBRT RENAULT R5 ALPINE CZ 7
75
48 PAVLA VOVSOVÁ – JIŘÍ VOVES ŠKODA 130 LR CZ 6
85
49 MYCZESLAW GALANT – ANDRZEJ FIRSZT LADA SAMARA PL 2 82
50 PAWEL HOFFMAN – MARCIN BARLOGA SAAB 96 PL 7
66
51 MIROSLAV HOŠEK – JAN RUTA FORD SIERRA CZ 4
84
52 JOSEF MLEJNEK JR. – MLEJNEK JOSEF LADA 1600 CZ 6
76
53 JIŘÍ OMELKA – TOMÁŠ KOPECKÝ VW SCIROCCO CZ 3
82
54 PETR FURST – ALENA FURSTOVÁ AUDI 80 QUATTRO CZ 9 200 83
55 ANDRZEJ LENZOWSKI – MATIO TATOO RENAULT 11 TURBO PL 7
84
56 MARCIN MIZIAK – MARCIN PRZYBYSZEWSKI MERCEDES 190 2.3 16V PL 8
84
57 RAFAL WINIARSKI – ANDRZEJ WODŹNIAK POLSKI FIAT 125 PL 7
78
58 GRZEGORZ OLCHAWSKI - MICHAL JUCEWICZ AUDI QUATTRO PL 8
83
59 LUDVÍK OTTO – JAROSLAV JUGAS ALFA ROMEO GIULIA CZ 6
65
60 JAROMÍR DUŠEK – FRANTIŠEK ŠEBESTA ŠKODA FAVORIT CZ 2 200 87
61 TOMÁŠ KOTEK – VÁCLAV ADAMCZYK FIAT 128 CZ 6
72
62 LUKÁŠ VOJÁČEK – KOVRZEK SUBARU RX CZ 4
8
63 VLADIMÍR LIŠKA – MILAN LIŠKA ALFA ROMEO GTV V6 CZ 4
78
64 BOECK FRANZ – MANFRED DANZINGER PORSCHE 944 A 8
84
65 BAUER ANDREAS – GITTI MANN FORD ESCORT TURBO A 8
85
66 IVAN REJMON – JIŘÍ POLÁK TRABANT 601 CZ 5 64
67 STANISLAV PELC – PAVEL CHLUSTINA TRABANT 601 CZ 1
64
68 MILAN PROCHÁZKA – KAREL MOTTL MATRA MURENA CZ 4
80
69 JIŘÍ ŽÁČEK – NIKOL ŽÁČKOVÁ ŠKODA 130RS CZ 6
75
70 MIROSLAV SOVA – SOŇA TAUŠOVÁ ALFA ROMEO ALFETTA CZ 3
72
71 JIŘÍ NOVÝ – JIŘÍ NOVÝ JR. VW GOLF I. CZ 2
75
72 LUBOMÍR PLAČEK – KATEŘINA PLAČKOVÁ PORSCHE 911 CZ 8
74
73 TOMÁŠ VAVŘINEC – MÁRIO ŠVÁSTKA OPEL KADETT CZ 3
84
74 VLASTIMIL SUK – EVA SUKOVÁ SUZUKI SWIFT CZ 2 280 88
75 ROBERT KOTÁL – MIROSLAV MARŠÁL ŠKODA 130 L CZ 2
85
76 JIŘÍ BISTIAK – DALIBOR ADAMEC ŠKODA 130L CZ 6
85
77 LUBOŠ KAMINIECKI – BOHUMÍR ŘEZNÍČEK ŠKODA 110L CZ 1
71
78 IVAN PUSTINA – ONDŘEJ HOLOUBEK MAZDA 323GTX CZ 2 200 87
79 DR.JEKYLL – MR. HYDE LANCIA FULVIA PL 6
70
80 JAKUB HOFFMAN – DARIUSZ MIKOLJCZYK POLONEZ 2000 PL 7 78
81 TOMASZ PACEK – RAFAL KOMOMICKI TRUMPH DOLOMITE PL 7
72
82 SILVESTR ULMANN – SILVESTR ULMANN JR. PORSCHE 924 CZ 3
82
83 PAVEL SKLENÁŘ – JIŘÍ VÁVROVEC LADA 2105 CZ 2
84
84 TIBOR CZÓKA – VLADIMIR HRIVŃÁK VW GOLF II. SK 7
85
85 VLADIMÍR MALINA – JAROSLAV RŮŽIČKA ŠKODA FAVORIT CZ 2 200 87
86 MIROSLAV ČERNÝ – MIROSLAV ČERNÝ JR. ŠKODA 110L CZ 6
85
87 PAVEL VYDRA – LUBOŠ ŠILER ŠKODA 110 RC CZ 6
71
88 OLDŘICH JURKA – HYNEK STŘEDA TRABANT 601 CZ 5
64
89 VÁCLAV SOVA – TOMÁŠ SOVA JR. LADA 2107 CZ 2
82
90 PETR MULLER – JANA MULLEROVÁ BMW 325 CZ 4 84
91 TOMÁŠ SOVA – STANISLAV MÁŠA ŠKODA 130 L CZ 6
85
92 PAVEL KESTLER – MICHAL ULČ ŠKODA 120 LX CZ 2
83
93 MILOŠ ZMEŠKAL – SIMONA MÁLKOVÁ AUDI QUATTRO CZ 8
82
94 PETR VORLÍK – JOSEF ŘÍHA FORD ESCORT CZ 6
83
95 TOMÁŠ CMÍRAL – CMÍRALOVÁ RENAULT ALPINE A110 CZ 6
71
96 IVAN NEPRAŠ .- MATOUŠEK ŠKODA 130 RS CZ 6
75
97 TOMÁŠ ZELENKA – JAROSLAV PELC ŠKODA 130 LR CZ 6
85
98 MARTIN SLEZAK – JANA SLEZAKOVA BMW 2002 CZ 7
68
99 VLADIMÍR SKŘIČKA – KAREL TOMEŠ ROVER VITESSE CZ 4
82
100 GABRIEL HADRÁVEK – VOJTĚCH MAJKUS LANCIA BETA CZ 3
75
101 MARTIN ČERMÁK – HANA ČERMÁKOVÁ LADA 1600 MTX CZ 6
78
102 LIBOR SILOVSKÝ – LENKA SILOVSKÁ TRIUMF GT6 CZ 7
73
103 LADISLAV HUBÁLEK – ONDŘEJ HAŠEK BMW 323 CZ 8
77
104 DAVID PATERA – MICHAL ŠMÍD PEUGEOT 309 CZ 7
84
105 ŠTEPÁN KADĚRA – MARTIN RUSS BMW E30 CZ 8
84
106 VLASTIMIL SUK JR. - KATEŘINA KOPICOVÁ SUZUKI CULTUS GTI CZ 2 200 86
107 OTA GERNÁT – LADISLAV SVOBODA WARTBURG 353 CZ 1
69
108 JOSEF ČERMÁK – MARCELA ČERMÁKOVÁ FORD ESCORT MK1 CZ 2
72
109 JOSEF ČERMÁK JR. - PAVEL ČERVINKA AUTOBIANCHI A112 CZ 5
80
110 JIŘÍ MOSKAL JR.- DAVID HAUMER LANCIA DELTA CZ 9 200 87
111 PETR VEJVODA – JIŘÍ VEJVODA FORD FIESTA XR CZ 2
76
112 EUGEN ŠALOUN – JAROSLAV ŠALOUN BMW 1602 CZ 7
68
113 OLDŘICH ŠVÁBEK – JAN ŠVÁBEK VW GOLF II. CZ 3
85
114 JAROSLAV URBAN – RADEK URBAN BMW 325 CZ 8
84
115 TOMÁŠ PŘÍPLATA – MARTIN KUČERA RENAULT 11 TURBO CZ 3
83
116 JAN KLIMEŠ – MICHAL SMOLA BMW 316 CZ 2
75
117 MARTIN JAKUŠEV – MICHAL PEJZL VW 1301 CZ 3
73
118 VÍT MATOUŠEK – LINDA MATOUŠKOVÁ RENAULT 5 CZ 3
75
119 JAROMÍR HLAVATÝ – JAROMÍR HLAVATÝ JR. VW GOLF II. CZ 3
84
120 PETR ŠAŠEK – PAVEL WUNSCH ŠKODA 1000MB CZ 2
64
121 DOMINIK TICHÝ – LÍDA TICHÁ FIAT 127 CZ 1
77
122 MARTIN TOMEK -LUCIE GALÁDOVÁ HONDA CRX CZ 2
81
123 JIŘÍ MIKULKA – KAREL VODOCHODSKÝ WARTBURG 312 CZ 5
64
124 VÁCLAV HORN JR. - JAKUB TULIS ŠKODA 110L CZ 6
69
125 JAN VOŘÍŠEK – MARTIN TRHLÍK PEUGEOT 309 CZ 7
84
126 JAN REISS – NIKOL REISSOVÁ ŠKODA 130 RS CZ 6
75
127 LUBOŠ NAVRATIL – TOMAS PALECEK ŠKODA RAPID CZ 6
85
128 PETR HAVEL – TOMAS VANECEK ŠKODA RAPID CZ 6
85
129 MILAN ZEMÁNEK JR.- MIROSLAV VILLASCHEK VW SCIROCCO CZ 3
82
130 PETR MOLCAN - JAKUB NOHEL SKODA 120S CZ 6
72
131 JAN ŠRAJER – MATĚJ ŠRAJER FORD ESCORT CZ 2
75
132 JAN HLISTA – KAROLINA DRNKOVÁ TOYOTA CELICA CZ 9 89
133 MAREK VEJRAŽKA – LUBOR SODOMKA LADA 2105 CZ 6
82
134 MARTIN KEJŘ – DANIELA MLEJNKOVÁ AUDI 80 QUATTRO CZ 4
83
135 LUKÁŠ KROTIL – NIKOLA KROTILOVA LADA 2105 CZ 2
82
136 VÁCLAV HLINOMAZ – VÁCLAV HLINOMAZ JR. OPEL KADETT CZ 7 82
137 TOMÁŠ ZDRUBECKÝ – JAN EIDKUM ŠKODA 120 CZ 6
78
138 DANIEL TOMEK – LADISLAV TOMEK HONDA CIVIC CZ 2 83
139 JAKUB REISS – ADÉLA ZÁRUBOVÁ WARTBURG 353 CZ 5
85
140 PETR ŠEFR – BARBORA ŠEFROVÁ ŠKODA RAPID CZ 6 85
141 PETR KOLMAN – ZBYNĚK BRÝDL FORD SIERRA CZ 9 200 86
142 JIŘÍ UHLÍK – VÁCLAV CHODL FORD ESCORT MK1 CZ 2
72
143 PETR JANUŠKA – DAVID ČERNÝ TOYOTA SUPRA CZ 8
85
144 JIŘÍ BENEŠ – PETR SALAJ ŠKODA RAPID CZ 6 85
145 RADEK PILKA – LUBOŠ ŠLEHOFR FIAT 127 CZ 1
72
146 ANDREA ZEMANOVÁ – ANDREA SUKOVÁ TOYOTA MR 2 SK/CZ 2 85
147 LIBOR MATOUŠEK – VÁCLAV MRÁZ ŠKODA RAPID CZ 6
85
148 STANISLAV URBÁNEK – DANA URBÁNKOVÁ BMW 320 CZ 2 84
149 JIŘÍ BAUER – TOMÁŠ ZÁSTĚRA FIAT 128 CZ 1
72
150 MICHAL PEJZL CZ
151 PARTIK RUTERLE – VERONIKA POPELKOVÁ LADA 2101 CZ 2
70
152 DAVID PROŠEK – ŠÁRKA PROŠKOVÁ LADA 2101 CZ 6
70
153 MIROSLAV HRUBÝ – PETR JAROŠ LADA VFTS CZ 6
84
154 BOŘEK KUČERA – VĚRA NĚMCOVÁ ŠKODA 120S CZ 6
72
155 PAVEL KOLAŘÍK – LUKÁŠ JEŘÁBEK FIAT PANDA CZ 1
81
156 JAN VEBER- JAN KRÚPA AUDI COUPÉ CZ 4
82
157 ANTONÍN KUBR – TOMÁŠ KUBR ŠKODA 110L CZ 6
70
158 MAREK PONDĚLNÍČEK – VERONIKA ŠVECOVÁ LADA 2105 CZ 6
82
159 JAKUB EMINGR – JAKUB SAFAŘÍK SKODA FAVORIT CZ 6 200 87
160 PETR KOŽÍŠEK – PETRA KOŽÍŠKOVÁ ŠKODA FAVORIT CZ 6 200 87
161 ALEŠ DIMITROV – MICHAEL REJMON FORD FIESTA CZ 6
76
162 VLADIMÍR FIŠERA – PETR JIROUT VW GOLFII. CZ 3
84
163 TOMÁŠ HRUBÝ – TOMÁŠ HRUBÝ JR. ŠKODA 1000MB CZ 5
64
164 PAVEL KESTLER JR.– VLASTA BRUNCLÍKOVÁ ŠKODA 120L CZ 2
83
165 VOJTĚCH MATOUŠEK – VLADIMIR JANOVSKY TOYOTA STARLET CZ 2
78
166 TOMÁŠ ZOUHAR – MICHAL MÁZL ALFA ROMEO 75 CZ 3
84

RPR 2017: Ubytování

přidáno: 22. 3. 2017 5:03, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 24. 4. 2017 3:49 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

RALLYE PRAHA REVIVAL - UBYTOVÁNÍ

 

Závodníci a závodnice,


Rallye PRAHA Revival se blíží a je potřeba začít rezervovat ubytování. Stejně jako

loňský rok budeme bydlet obě noci v příjemném hotelu v TEPLICÍCH. A je třeba

začít plánovat ubytování..

 

 Jelikož jste to na Berounce zvládli výborně, budeme v rezervacích emailem

pokračovat!

Je tedy třeba, aby si každá posádka udělala rezervaci míst na emailu:

revival.ubytovani@gmail.com 


Vesměs jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje, čímž to bude jednodušší!

 Aby se uspíšila páteční večerní registrace při příjezdu do hotelu (vloni jste museli

předkládat občanské průkazy), domluvila jsem s hotelem způsob, který bude

alespoň o trochu rychlejší.

Prosím i ty, kteří ubytování zajistit chtít nebudou, aby mi napsali, že s nimi počítat

nemáme.Kdo si bude rezervovat pokoj pro posádku, do rezervace mi prosím napište

údaje o každém ubytovaném:

 

JMÉNA a PŘÍJMENÍ UBYTOVANÝCH – I PŘÍPADNÝCH DOPROVODŮ

DATUMY NAROZENÍ UBYTOVANÝCH

TRVALÁ BYDLIŠTĚ (ULICE, ČÍSLO, PSČ) UBYTOVANÝCH

ČÍSLA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮTyto údaje budou samozřejmě poskytnuty pouze pro účely hotelu, abyste nemuseli

předkládat všichni občanské průkazy při příjezdu – pouze si podepíšete kartičky a

těmito údaji. Pokud mi údaje neposkytnete předem, budete je muset vyplňovat při

příjezdu.

Tímto způsobem se ubytovací proces urychlí a budete tak moci být dříve na večeři,

v baru nebo v posteli.

Veškeré případné dotazy ohledně ubytování můžete také směřovat na výše uvedený

email.


Děkuji za spolupráci a těšíme se!!


Revival Team, Bára Holická

RPR 2017: Předběžný harmonogram

přidáno: 20. 3. 2017 2:48, autor: Eduard Patera   [ Aktualizováno 24. 4. 2017 3:49 uživatelem Applications ‎(system account)‎ ]

 Rallye Praha Revival 2017


TIMETABLE Rallye Praha Revival 28.-30.4.2017
  
START TC00LEGNHT SS15,10 hr.VOCATIONAL SCHOOL RADOTIN
SS 011,2km15,15 hr.HIPODROM
TC 01APPP!!!16,00 hr.CENTRE OF PRAGUE
TC 01B
18,50 hr.CENTRE OF PRAGUE
TC 02A
19,32 hr.KLADNO
SS 023,0km19,37 hr.STACK, HALDA
TC 02B
19,50 hr.KLADNO
FINISH I.S 3A
21,05 hr.CENTRUM TEPLICE
START II.S 3B
09,00 hr.PANORAMA HOTEL
TC 04A
09,14 hr.CHABAŘOVICE
SS 031,8km09,19 hr.RALLYCROSS
TC 04B
09,31 hr.CHABAŘOVICE
TC 05A
09,54 hr.TELNICE
SS 042,2km09,59 hr.HILLCLIMB
TC 05B10,15 hr.TELNICE
TC 06A11,33 hr.LITOMĚŘICE
SS 052,3km11,38 hr.EXHIBITION CENTRE
TC 06B
12,10 hr.LITOMĚŘICE
TC 07A
12,50 hr.CHABAŘOVICE
SS 061,8km12,55 hr.RALLYCROSS
TC 07B
13,25 hr.CHABAŘOVICE
TC 08A
13,52 hr.TELNICE
SS 072,2km13,57 hr.HILLCLIMB
TC 08B
14,10 hr.TELNICE
TC 09A
15,00 hr.LITOMĚŘICE
SS 082,3km15,05 hr.EXHIBITION CENTRE
TC 09B
15,30 hr.LITOMĚŘICE
TC 10A
16,12 hr.CHABAŘOVICE
SS 091,8km16,17 hr.RALLYCROSS
TC 10B
16,40 hr.CHABAŘOVICE
FINISH II.S 11APPP!!!16,55 hr.PANORAMA HOTEL
START III.S. 11B
09,30 hr.PANORAMA HOTEL
TC 12A
10,18 hr.MOST
SS 105,4km10,23 hr.POLYGON
TC 12B
10,45 hr.MOST
TC 13A
12,03 hr.KLADNO
SS 114,2km12,08 hr.STACK, HALDA
TC 13B12,20 hr.KLADNO
FINISH TC14PPP!!!13,00 hr.RADOTÍN
CEREMONY
16,00 hr.VOCATIONAL SCHOOL RADOTIN
N O T E -
SS =SHOW SECTION – TIME ON STOPWATCH


TC A =TIME CONTROL BEFORE SS


TC B =TIME CONTROL AFTER SS
_PPP =You can arrive earlier to TC

RPR 2017 - Platba startovného

přidáno: 6. 1. 2017 1:48, autor: Eduard Patera

Výzva k zaplacení startovného -

 Prosíme přihlášené posádky o zaplacení startovného 3900,- do 28.2.2017 na číslo účtu 43-4217340207/ 0100, jako variabilní symbol uveďte své nynější startovní číslo / pozor st. čísla se budou ještě při vydání oficiální startovní listiny měnit/. Seznam přihlášených je níže! Po 10. březnu budou posádky, které nezaplatí vyškrtnuté a nahrazené náhradníky! V současné době je ve startovce 188 posádek a  šest náhradních z jedenácti států. Nahlášené změny se již v tomto seznamu přihlášených nemohou objevit. Zde je stručný popis akce pro „ nováčky“. Vždy se totiž najdou 2-3 posádky, které jsou překvapené, do čeho to vlezly:-)

VAROVÁNÍ - v žádném případě to není vyhlídková jízda pro staříky v naleštěných amerikách!!! Stále je někdo překvapen, že nejedeme po špičkových silnicích....

POZOR!!! Seznam přihlášených se nepatrně změnil, od vánočního vydání! 

 

RALLYE PRAHA REVIVAL 28.-30.4.2017

 

Mototuristická akce, která má v sobě prvky rallye sedmdesátých  let. Průměry jsou velmi svižné, ovšem vše stihnutelné za dodržování dopravních předpisů! Velmi se osvědčilo používání radarových pistolí / budou tedy opět/. Hlavním cílem je sobotní večer a vzpomínání na doby minulé, a že si to legendy umí užít, to je snad již všeobecně známé.... Akce je zpestřena tzv. SS / show section/ na bezpečných místech jako letiště, plochá dráha apod. Tyto úseky nejsou povinné. Na trati dále najdete PK – průjezdní kontroly, ČK – časové kontroly, RK- radarové kontroly a KP – kontrola dodržování rychlostních limitů. Itinerář bude také v angličtině. Celková délka kolem 570km. 1% tratě je na rozbitých cestách a šotolině!

CREWCARNAT.CL.P.CAR
OOJAN HEŘMÁNEK - EDA PATERAFERARRI 308GTBCZXXX
0TOMÁŠ POUR -LIAZCZ8 85
1VÁCLAV BLAHNA – JAKUB BLAHNAOPEL KADETT GSICZ3 84
2???FORS SIERRA920086
3PAVEL ŠOFR – MICHAL ŠOFRFORD SIERRACZ920087
4REZERVA     
5JOHN HAUGLAND – MONIKA ECKARDTŠKODA 130 LRN /D6 85
6VLADIMÍR BERGER – ZDENEK PETERAŠKODA 130 LRCZ6 85
7ANDRZEJ JAROSZEWICZ – ALICJA GRZYBOWSKAPOLONEZ 2000PL778
8NIKOLAY ELIZAROV – VIKTOR VINOKUROVLADA 1600RALLYRUS6 82
9MILAN ZAPADLO – JIŘÍ MOTALŠKODA 1000MBCZ5 64
10REZERVA     
11JANI PAASONEN – MARKUS RUUHIMÄKI FIN   
12GIOVANNI FRANCONE –LANCIA STRATOSI8 72
13VÁCLAV POLÍVKA – PAVEL BEZŠKODA 110CZ1 70
14BEPPE CORNO - PIETRO MOLITERNIFIAT 124 ABARTHI772
15JOZEF STUDENIČŠKODA 1100MBSK5 64
16JAROSLAV RAJCHMAN – ZDEŇKA RAJCHMANOVÁFORD ESCORT MK2CZ2 75
17BLAZEJ KRUPA – PIOTR MYTKOWSKIRENAULT 5PL3 84
18TOMASZ CIECIERZINSKY – ROBERT BURCHARDPL 
19JÜRGEN HELLMAN – JUERGEN SPARWALDBMW 325D4 84
20JOSEF POITINGER – POITINGERFORD ESCORTA7 75
21JAN VESELÝ – JIŘÍ MOSKALBMW 318CZ320082
22TOMÁŠ FUCHS – JOSEF STOČESMERCEDES 190 2.3 16VCZ4 84
23ALESSANDRO PASQUALE -LANCIA DELTAI928089
24JAN MACH –FIAT 128CZ1 72
25JOSEF KUKELKA – PAVEL RYŠÁNEKAUDI QUATTROCZ920085
26PETR VOJÁČEK – JOE MATUSOVICMITSUBISHI STARIONCZ/ZA4 82
27PHILIPPE CHAMPAGNE - MICHEL GRIMALDIERBMW 2002F768
28JEROME AMBROSINI – ABEL MONTGOMERYAUDI 80 GTEF7 76
29PETR ČERNOHORSKÝ – LADISLAV MAŘÍKBMW 318CZ920087
30OTAKAR ZENKL – OTAKAR ZENKL JR.SKODA FAVORITCZ220087
31LADISLAV KOPELENT – VALDIMÍR RAJMOCHŠKODA 120 LSCZ6 85
32PAVEL JANEBA – PAVEL JANEBA JR.FORD SIERRACZ820087
33DMITRIJ MARTJUK – VALERIJ MARTJUKLADA VFTSRUS6 82
34JIŘÍ ACHS – TOMÁŠ ACHSPORSCHE 911CZ885
35ANDRZEJ WODZINSKI – MAREK PAWLOWSKIALFA ROMEO GTVPL  78
36REZERVA 
37THOMAS HOFKOFORD ESCORTA7 72
38JIŘÍ WEBINGER – VÁCLAV CIVÍNTRABANT 601CZ1 64
39RUDOLF CHLAD – JIŘÍ KOLOVRÁTEKTRABANT 601CZ5 64
40JAN MAREK – JAN MAREK JR.PORSCHE 911 SCCZ478
41JOSEF KADEŘÁBEK -VW GOLFII.CZ2 82
42JOHANN PROBST – ALFRED MUHLHOFERBWW 2002D7 68
43KLAUSPETER NEUGEBAUER - SEPP HOWACKERVOLVO P1800D7 70
44ADAM DOWGIRD – LUKASZ DZIEMIDOKPOLONEZ 2000PL7 78
45ADAM POLAK – MARIUS ZIOLKOWSKIPOLONEZ 2000PL7 78
46ANTONÍN MUZIKANT – TOMÁŠ DRÁSTAPEUGEOT 205CZ3 84
47JIŘÍ BOČEK – IVAN HRONMINI MORRISCZ6 81
48MARCEL TUČEK – MIROSLAV VRBAAUDI COUPÉCZ3 82
49ZELENÝ LADISLAV - MARTINŮ LUBOMÍRŠKODA 130 LRCZ6 85
50ALOIS POSCHENRIEDER – FLORIAN HOWACKERVOLVO P122SD  64
51GERHARD KREUZEDER – GEORG SIEGERTBMW 325D820087
52MYCZESLAW GALANTPOLONEZ 2000PL778
53PAVEL PAULIK – ALEŠ MORÁVEKSAAB 96CZ7 66
54PETR MINÁŘÍK – PAVEL ŠUBRTRENAULT R5 ALPINECZ7 75
55PAVLA VOVSOVÁ – JIŘÍ VOVESŠKODA 130 LRCZ6 85
56WITOLD MOLICKI – WITOLD MOLICKI JR.LADA VFTSPL6 84
57PAWEL HOFFMAN – MARCIN BARLOGASAAB 96PL7 67
58MIROSLAV HOŠEK – JAN RUTAFORD SIERRACZ4 84
59JOSEF MLEJNEK JR. – MLEJNEK JOSEFLADA 1600CZ6 76
60JIŘÍ OMELKA – TOMÁŠ KOPECKÝVW SCIROCCOCZ3 82
61PETR FURST – ALENA FURSTOVÁAUDI 80 QUATTROCZ920083
62VÁCLAV FARKA –BWW 2002CZ3 68
63ANDRZEJ LENZOWSKI -RENAULT 11 TURBOPL7  
64MACIEJ MIZIAK – EWA MIZIAKPL 
65RAFAL WINIARSKIPOLSKI FIAT 125PL7 78
66GRZEGORZ OLCHAWSKI - MICHAL JUCEWICZAUDI QUATTROPL8 83
67JAROMÍR DUŠEK – FRANTIŠEK ŠEBESTAŠKODA FAVORITCZ220087
68TOMÁŠ KOTEKFIAT 128CZ   
69VLADIMÍR LIŠKA – MILAN LIŠKAALFA ROMEO GTV V6CZ4 78
70IVAN REJMON – JIŘÍ POLÁKTRABANT 601CZ564
71STANISLAV PELC – PAVEL CHLUSTINATRABANT 601CZ1 64
72MILAN PROCHÁZKA – KAREL MOTTLMATRA MURENACZ4 80
73JIŘÍ ŽÁČEK – NIKOL ŽÁČKOVÁŠKODA 130RSCZ6 75
74RUDOLF ÖLKNECHTFORD SIERRAA7 83
75MICHAEL PONZAUNER A   
76JIŘÍ BEK – PAVEL ŠLEMÍNVOLVO AMAZONCZ3 70
77LUDVÍK OTTO – JAROSLAV JUGASALFA ROMEO GIULIACZ6 65
78MIROSLAV SOVA – SOŇA TAUŠOVÁALFA ROMEO ALFETTACZ3 72
79JIŘÍ NOVÝ – JIŘÍ NOVÝ JR.VW GOLF I.CZ2 75
80LUBOMÍR PLAČEK – KATEŘINA PLAČKOVÁPORSCHE 911CZ8 74
81VLASTIMIL SUK – EVA SUKOVÁSUZUKI SWIFTCZ228088
82ROBERT KOTÁL – MIROSLAV MARŠÁLŠKODA 130 LCZ2 85
83MAREK LENART -POLSKI FIAT 125PL6 74
84JAKUB HOFFMAN -POLONEZ 2000PL778
85VLASTIMIL KLOUDA - IVAN BRADACEKŠKODA 1000MBD/CZ5 64
86JIŘÍ BISTIAK – DALIBOR ADAMECŠKODA 130LCZ6 85
87LUBOŠ KAMINIECKI – BOHUMÍR ŘEZNÍČEKŠKODA 110LCZ1 71
88IVAN PUSTINA – ONDŘEJ HOLOUBEKFORD ESCORTCZ920086
89LUKÁŠ VOJÁČEK – KOVRZEKSUBARU RXCZ4 8
90TOMÁŠ VAVŘINEC – NOVÝ CZ   
91SILVESTR ULMANN – SILVESTR ULMANN JR.PORSCHE 924CZ3 82
92PAVEL SKLENÁŘ – JIŘÍ VÁVROVECLADA 2105CZ2 84
93MIROSLAV ČERNÝ – MIROSLAV ČERNÝ JR.CZ 
94PAVEL VYDRA – LUBOŠ ŠILERŠKODA 110 RCCZ6 71
95OLDŘICH JURKA – HYNEK STŘEDATRABANT 601CZ5 64
96VÁCLAV SOVA – TOMÁŠ SOVA JR.LADA 2107CZ2 82
97HERBERT RIEGL – VÁCLAV VODIČKATRABANT 601CZ5 64
98PETR MULLER – JANA MULLEROVÁBMW 325CZ484
99TOMÁŠ SOVA – STANISLAV MÁŠAŠKODA 130 LCZ6 85
100PAVEL KESTLERŠKODA 120CZ   
101MILOŠ ZMEŠKAL – SIMONA MÁLKOVÁAUDI QUATTROCZ8 82
102JAN MÍČ – JAN CIHELKAFIAT 128CZ5  
103PETR VORLÍK – JOSEF ŘÍHAFORD ESCORTCZ6 83
104PETR NÁCOVSKÝ – FRANTIŠEK VITVARRENAULT 5CZ6 74
105TOMÁŠ CMÍRAL – CMÍRALOVÁRENAULT ALPINE A110CZ6 71
106IVAN NEPRAŠ .- VENDULKA R. FIALOVÁŠKODA 130 RSCZ6 75
107TOMÁŠ ZELENKA – JAROSLAV PELCŠKODA 130 LRCZ6 85
108PAVEL KOVAŘÍK – ONDŘEJ VELECKÝŠKODA FAVORITCZ620087
109OLDŘICH KOVAŘÍK JR.- OTA KRÁLOVECŠKODA 130LCZ6 85
110MARTIN SLEZAK – JANA SLEZAKOVABMW 2002CZ7 68
111OLDŘICH KOVAŘÍK – JOSEF KAPICŠKODA OCTAVIA TCCZ659
112VLADIMÍR SKŘIČKA – KAREL TOMEŠROVER VITESSECZ4 82
113GABRIEL HADRÁVEK – VOJTĚCH MAJKUSLANCIA BETACZ3 75
114MARTIN ČERMÁK -LADA 1600 MTXCZ6 78
115LIBOR SILOVSKÝ – LENKA SILOVSKÁTRIUMF GT6CZ7 73
116LADISLAV HUBÁLEK – ONDŘEJ HAŠEKBMW 323CZ8 77
117DAVID PATERA – MICHAL ŠMÍDPEUGEOT 309CZ7 84
118ŠTEPÁN KADĚRA – MARTIN RUSSBMW E30CZ8 84
119VLASTIMIL SUK JR. - KATEŘINA KOPICOVÁSUZUKI CULTUS GTICZ220086
120OTA GERNÁT – LADISLAV SVOBODAWARTBURG 353CZ1 69
121BOULAGNER – LEFEVRECITROEN AMI SUPERCZ1 69
122JOSEF ČERMÁK – MARCELA ČERMÁKOVÁFORD ESCORT MK1CZ2 72
123PETR KOLÁŘ – PETR KOLÁŘ JR.ŠKODA 1000MBCZ6 85
124JOSEF ČERMÁK JR. - PAVEL ČERVINKAAUTOBIANCHI A112CZ5 80
125JIŘÍ MOSKAL JR.- DAVID HAUMERLANCIA BETACZ373
126PETR VEJVODA – JIŘÍ VEJVODAFORD FIESTA XRCZ2 76
127EUGEN ŠALOUN – JAROSLAV ŠALOUNBMW 1602CZ7 68
128JAROSLAV URBAN – RADEK URBANBMW 325CZ8 84
129TOMÁŠ PŘÍPLATA – MARTIN KUČERARENAULT 11 TURBOCZ3 83
130JAN KLIMEŠ – MICHAL SMOLABMW 316CZ2 75
131MARTIN JAKUŠEV – MICHAL PEJZLVW 1301CZ3 73
132VÍT MATOUŠEK – LINDA MATOUŠKOVÁRENAULT 5CZ3 75
133JAROMÍR HLAVATÝ – JAROMÍR HLAVATÝ JR.VW GOLF II.CZ3 84
134PETR ŠAŠEK – PAVEL WUNSCHŠKODA 1000MBCZ2 64
135DOMINIK TICHÝ – LÍDA TICHÁFIAT 127CZ1 77
136MARTIN TOMEK -LUCIE GALÁDOVÁHONDA CRXCZ2 81
137JIŘÍ MIKULKA – KAREL VODOCHODSKÝWARTBURG 312CZ5 64
138VÁCLAV HORN JR. - JAKUB TULISŠKODA 110LCZ6 69
139JAN VOŘÍŠEK – MARTIN TRHLÍKPEUGEOT 309CZ7 84
140JAN REISS – NIKOL REISSOVÁŠKODA 130 RSCZ6 75
141LUBOŠ NAVRATIL – TOMAS PALECEKŠKODA RAPIDCZ6 85
142PETR HAVEL – TOMAS VANECEKŠKODA RAPIDCZ6 85
143MILAN ZEMÁNEK JR.- MILAN ZEMÁNEKVW SCIROCCOCZ3 82
144PAVEL PEKÁREK – VLADIMÍR MARŠÁLEKŠKODA 110LCZ5 69
145PETR MOLCAN - JAKUB NOHELSKODA 120SCZ6 72
146MICHAL KUHN – MICHAL PAVLÍČEKMG METRO GTACZ7 84
147JAN ŠRAJER – MATĚJ ŠRAJERFORD ESCORTCZ2 75
148JAN HLISTA – KAROLINA DRNKOVÁCZ989
149MAREK VEJRAŽKA – LUBOR SODOMKALADA 2105CZ6 82
150MARTIN KEJŘ – DANIELA MLEJNKOVÁAUDI 80 QUATTROCZ4 83
151LUKÁŠ KROTIL – NIKOLA KROTILOVALADA 2105CZ2 82
152VÁCLAV HLINOMAZ – VÁCLAV HLINOMAZ JR.OPEL KADETTCZ782
153DREXLER CZ   
154TOMÁŠ ZDRUBECKÝ – JAN EIDKUMŠKODA 120CZ6 78
155DANIEL TOMEK – PETR MILOVANOVIČHONDA CIVICCZ2
156JAKUB REISSWARTBURG 353CZ5 85
157PETR CRHÁK- LINDA OLSANSKALADA 2107CZ   
158PETR ŠEFR – BARBORA ŠEFROVÁŠKODA RAPIDCZ685
159PETR KOLMAN – ZBYNĚK BRÝDLFORD SIERRACZ920086
160JIŘÍ UHLÍK – VÁCLAV CHODLFORD ESCORT MK1CZ2 72
161PETR JANUŠKA – DAVID ČERNÝTOYOTA SUPRACZ8 
162JIŘÍ BENEŠ – SALAJŠKODA RAPIDCZ685
163RADEK PILKA – LUBOŠ ŠLEHOFRFIAT 127CZ1 72
164ANDREA ZEMANOVÁ – ANDREA SUKOVÁTOYOTA MR 2SK/CZ285
165LIBOR MATOUŠEK – VÁCLAV MRÁZŠKODA RAPIDCZ6 85
166STANISLAV URBÁNEK – DANA URBÁNKOVÁBMW 320CZ284
167JIŘÍ BAUER – TOMÁŠ ZÁSTĚRAFIAT 128CZ1 72
168MICHAL PEJZLCZ 
169PARTIK RUTERLE – VERONIKA POPELKOVÁLADA 2101CZ2 70
170DAVID PROŠEK – ŠÁRKA PROŠKOVÁLADA 2101CZ6 70
171MIROSLAV HRUBÝ – PETR JAROŠLADA VFTSCZ6 84
172PAVEL KOLAŘÍK -FIAT PANDACZ   
173ANTONÍN KUBR – MIROSLAVA KUBROVÁŠKODA 110LCZ6 70
174MAREK PONDĚLNÍČEK – VERONIKA ŠVECOVÁLADA 2105CZ6 82
175JAKUB EMINGR – JAKUB SAFARSKODA FAVORITCZ620087
176PAVEL KOLÁŘ – JIŘÍ MATWIOVŠKODA 130 LCZ2 85
177PETR KOŽÍŠEK – PETRA KOŽÍŠKOVÁŠKODA FAVORITCZ620087
178ALEŠ DIMITROV – MICHAEL REJMONFORD FIESTACZ6 76
179BOŘEK KUČERA – VĚRA NĚMCOVÁŠKODA 120SCZ6 72
180VLADIMÍR FIŠERA – PETR JIROUTVW GOLFII.CZ3 84
181TOMÁŠ HRUBÝ – TOMÁŠ HRUBÝ JR.ŠKODA 1000MBCZ  64
182PAVEL KESTLER JR.– VLASTA BRUNCLÍKOVÁŠKODA 120LCZ2 83
183JAN VEBER- JAN KRÚPAAUDI COUPÉCZ3 82
184JAKUB HOVORKA – JITKA JAREŠOVÁLADA VFTSCZ6 84
185JAKUB KERIMIDIS – STANISLAV URBÁNEK JR.BMW E30CZ   
186VOJTĚCH MATOUŠEK – VLADIMIR JANOVSKYTOYOTA STARLETCZ2 78
187TOMÁŠ ZOUHAR -ALFA ROMEO 75CZ3 84
188PATRIK MAREŠRENAULT 5CZ7 84

 

RBR 2016: KRÁTKÁ ZPRÁVA ŘEDITELE

přidáno: 30. 10. 2016 15:22, autor: Applications ‎(system account)‎

Ve skvělé atmosféře, která vyzařuje i z tohoto snímku, skončila před třemi hodinkami sedmá Rallye Berounka Revival.

PŘEDNĚ DĚKUJI VŠEM KAMARÁDŮM, POŘADATELŮM ZA SKVĚLOU PRÁCI!!! MALÉ CHYBYČKY BYLY, ALE OD TOHO JSME AMATÉŘI... JSEM HRDÝ NA TAKOVOU PARTU...

Domnívam se, že akce to byla úspěšná, atmosféra včera večer byla tak skvělá, že to nelze slovy popsat... Když mi legendy, které jsem jako kluk hltal děkují, že jsme jim vrátili mládí, tak mě to tak nabíjí, že asi budeme pokračovat, i přes mé, z akce vyplývající zdravotní problémy...

Jak jsme informovali, jedna posádka bohužel na přejezdu havarovala, řidič byl převezen do nemocnice se zlomenima nohou (nemám oficiálně ověřeno přesné zranění). Přejeme mu brzké uzdravení! Přesto platí, co jsem na rozpravě vyhlásil, pokud budeme pokračovat, mají na dva revivaly distanc, i když se jedná o dobového jezdce.

Závěrem děkuji i všem účastníkům za hezký víkend a disciplinovanost! Snad z jara na viděnou!

Eda Patera

RBR 2016 - Konečné výsledky

přidáno: 30. 10. 2016 13:53, autor: Applications ‎(system account)‎   [ aktualizováno 30. 10. 2016 14:13 ]

1-10 of 49